žurnāls

 

Žurnālu "Būvinženieris" varat abonēt:

https://abone.pasts.lv/, www.buvinzenieriem.lv

un Latvijas Būvinženieru savienībā

un iegādāties “Preses serviss” tirdzniecības vietās visā Latvijā.

Logo

CENRĀDIS

Informācija par žurnālu „Būvinženieris”

 


REĢ. APLIECĪBA

 

Žurnāla redaktore Antra Ērgle, tālrunis: 29538464, e-pasts: antra.ergle@gmail.com
Mārketings, reklāmas un sadarbības projekti: Juris Kokainis, tālrunis 26431300, e-pasts juris.kokainis@inbox.lv;
Abonēšana un norēķini: Dace Čužinska, tālrunis: 28467212, e-pasts: dace.cuzinska@inbox.lv

 

    Nr.72 (02.2020)
Nr.71 (12.2019)
Nr.70 (10.2019)
Nr.69 (08.2019)
Nr.68 (06.2019)
Nr.67 (04.2019)
Nr.66 (02.2019)
Nr.65 (12.2018)
Nr.64 (10.2018)
Nr.63 (08.2018)
Nr.62 (06.2018)
Nr.61 (04.2018)
Nr.60 (02.2018)
Nr.59 (12.2017)
Nr.58 (10.2017)
Nr.57 (08.2017)
Nr.56 (06.2017)
Nr.55 (04.2017)
 Nr.54 (02.2017)
 Nr.53 (12.2016)
Nr.52 (10.2016)
Nr.51 (08.2016)
Nr.50 (06.2016)
Nr.49 (04.2016)
Nr.48 (02.2016)
Nr.47 (12.2015)
Nr.46 (10.2015)
Nr.45 (08.2015)
Nr.44 (06.2015)
Nr.43 (04.2015)
Nr.42 (02.2015)
Nr.41 (12.2014)
Nr.40 (10.2014)
Nr.39 (08.2014)
Nr.38 (06.2014)
Nr.37 (04.2014)
Nr.36 (02.2014)
Nr.35 (12.2013)
Nr.34 (10.2013)
Nr.33 (08.2013)
Nr.32(06.2013)
Nr.31(04.2013)
Nr.30(02.2013)
Nr.29(12.2012)
Nr.28(10.2012)
Nr.27(08.2012)
Nr.26(06.2012)
Nr.25(04.2012)
Nr.24(02.2012)
Nr.23(12.2011)
Nr.22(10.2011)
Nr.21(08.2011)
Nr.20(06.2011)
Nr.19(04.2011)
Nr.18(02.2011)
Nr.17(12.2010)
Nr.16(10.2010)
Nr.15(08.2010)
Nr.14(06.2010)
Nr.13(04.2010)
Nr.12(02.2010)
Nr.11(12.2009)
Nr.10(02.2009)
Nr.9(12.2008)
Nr.8(09.2008)
Nr.7(06.2008)
Nr.6(02.2008)
Nr.5(09.2007)
Nr.4(03.2007)
Nr.3(12.2006)

2017. gadā žurnālu "Būvinženieris" ir iespēja abonēt Latvijas Būvinženieru savienībā http://www.buvinzenierusavieniba.lv/sagatavot-rekinus, “Latvijas pasts”, www.buvinzenieriem.lv.

Gada abonementa cena:  30 eiro juridiskām personām, 27 eiro privātpersonām un 24 eiro LBS biedriem, ja abonē caur LBS. 24 eiro arī tām juridiskām personām, kas abonē 10 un vairāk  eksemplārus.

 

LBS rekvizīti:

Reģ. Nr. 40008000225, PVN reģ. Nr. LV40008000225,

Norēķinu konts Nr. LV04UNLA0050016852783

AS „SEB banka” Vecrīgas filiāle, Bankas konts UNLALV2X001),

norādot mērķi - žurnāls “Būvinženieris” un adresi, kur žurnāls jāpiegādā.

Ja abonētājs ir juridiska persona un nepieciešams rēķins, lūdzu atsūtiet savus rekvizītus: lbs@apollo.lv