Vairāk nekā pusei pārbaudīto balkonu steidzami vajadzīgs remonts

Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar būvspeciālistiem 2018.gada beigās sarīkojusi 316. un 318.sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku balkonu tehniskā stāvokļa izpēti 29 mājās, iesakot trīs tipveida risinājumus, vēsta EM sabiedrisko attiecību nodaļa. Tā kā daudzām tipveida daudzdzīvokļu mājām vidējais kalpošanas ilgums balkonu un lodžiju plātnēm, lieveņiem un norobežojošajām konstrukcijām strauji tuvojas beigām, šo divu sēriju ēkas tika prioritāri izvēlētas izpētei, jo namu pārvaldnieki atzina, ka to balkonu stāvoklis ir viskritiskākais.

Pētījumā apsekoti balkoni 29 318. un 316.sērijas daudzdzīvokļu ēkās Rīgā, Jelgavā un Rēzeknē. Izpētes laikā secināts, ka 55% no pārbaudītajiem 316.sērijas ēku balkoniem un 83% no pārbaudītajiem 318.sērijas ēku balkoniem nekavējoties vai tuvāko trīs gadu laikā vajadzīgs remonts bojājumu novēršanai. Par īpaši bīstamiem atzīts 1% no pārbaudītajiem 316.sērijas ēku balkoniem un 0,3% no pārbaudītajiem 318.sērijas balkoniem, kuru ekspluatācija ir jāpārtrauc, tos demontējot. Jāņem vērā, ka par bīstamiem atzītie balkoni apdraud ne tikai dzīvokļu iemītniekus, bet arī zem tiem esošo balkonu dzīvokļu iemītniekus un garāmgājējus.

Izpētes rezultātā secināts, ka balkonu tehnisko stāvokli lielākoties ir ietekmējuši vides apstākļi un nepiemērota ekspluatācija. Balkonu konstrukcijām konstatēti bojājumi, kas raksturīgi nepietiekamai hidroizolācijai un sliktam lietus ūdens novadsistēmas tehniskajam stāvoklim. Dzīvokļu īpašnieki aicināti pievērst uzmanību balkonu norobežojošo konstrukciju tehniskajam stāvoklim, īpaši stiprinājumam pie ēkas, jo atsevišķos gadījumos tie vairs nav droši. Lai palīdzētu balkonu atjaunošanā, EM tipveida balkonu pārbūves risinājumos norādītas arī provizoriskās būvniecības izmaksas.

Te var skatīt EM pētījumu: https://server.em.gov.lv/index.php/s/6SAw2Ut36PWaRtA

Te var lejupielādēt tipveida risinājumus: https://server.em.gov.lv/index.php/s/Ab7YVdirtMCTAPY

Vairāk varēs lasīt žurnāla Būvinženieris nākamajos numuros, abonē vai pērc ‘’Preses servisa’’ tirdzniecības vietās.

EM ieskatā nākotnē nepieciešams turpināt vērtēt padomju laika sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehnisko stāvokli, kas tiks darīts atbilstīgi pieejamajiem resursiem.

Ilustratīvs foto no wordpress.com.