Vai vēsturiskās tehnoloģijas atstājam pagātnē?

Vēsturiskās tehnoloģijas un inovācijas – koks ar diviem galiem gan būvniecībā, gan restaurācijā. Mūsdienu būvniecība, šķiet, vairāk ir tendēta uz jaunajām tehnologijām, savukārt labs restaurators būtībā ir piesardzīgs attiecībā uz novitātēm. Bet... abās jomās jāatrod līdzsvars starp pieredzi un attīstību, veco un jauno. 

Jaunās tehnoloģijas un inovācijas vienmēr bijušaselitāras. Tiklīdz kaut kas iedzīvojas sabiedrībā un kļūst plaši pieejams, novitāte un elitārā piegarša pazūd. Pretstatā tam ir vēsturiskās tehnoloģijas un amatnieku prasmes. Tās arī ir elitāras, īpaši mūsdienās. Vai ir daudz labu mūrnieku, kas prot izcili uzmūrēt krāsni? Vai mūsdienu namdaris patiešām prot izvēlēties, apstrādāt un iestrādāt kokmateriālus? Šādu īsto amata meistaru, šķiet, kļūst arvien mazāk.

Jaunās tehnoloģijas un inovācijas – tā ir nākotne, virzība, ceļš. Ne vienmēr pareizas, ne vienmēr līdz galam zināmas, ne vienmēr lemtas tūlītējiem panākumiem, bet vienmēr nepieciešamas, lai attīstītos. Pēc analoģijas – vēsturiskās tehnoloģijas un amatnieku prasmes ir pagātne. Vai tāpēc tāsbūtu aizmirstamasun atstājamasnovārtā? Nebūt ne! Tā ir gadiem, gadu desmitiem, gadsimtiem uzkrātapieredze, kas ir attīstības ceļa stabils sākuma punkts. Pieredze zina, kā ir pareizi, kādas var būt kļūdas un kāpēc, no pieredzes rodas meistarība.

Uz reljefās grunts izgatavošanas tehnoloģiju praktisko aspektu pārskata, kas balstīts manā 2017. gadā restaurācijas studiju beigās veiktajā lietišķajā pētījumā, aktualizēsim vēsturisko tehnoloģiju un amatnieku prasmju jautājumu...

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" jūnija numurā (Nr.62)*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Anna Kozorovica, Universalmuseum Joanneum (Grāca, Austrija) Restaurācijas nodaļas polihromā koka restauratore, Rīgas Celtniecības koledžas Restaurācijas katedras absolvente

Foto: Anna Kozorovica un publicitātes materiāli