Turpinājās diplomprojektu aizstāvēšana LLU Vides un būvzinātņu fakultātē

31.maijā un 1. jūnijā turpinājās diplomprojektu aizstāvēšana LLU Vides un būvzinātņu fakultātē, profesionālas augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība". Abās dienās kopā savus darbus aizstāvēja un bakalaura grādu ieguva 27 diplomandi, kas zinības apguva klātienē.

Šoreiz īpaši jāatzīmē Sintijas Neščadimas darbs "Daudzstāvu dzīvojamā māja Rīgā" un Sigitas Lapsiņas darbs "Administratīvais centrs sporta un atpūtas bāzē "Smeceres sils" Madonā. Abas diplomandes saņēma augstāko novērtējumu - izcili (10).

1.att. Jauno speciālistu kopbilde pēc sekmju paziņošanas.

No kreisās - Kristers Krūmiņš, Guntis Lobzovs, Gatis Kiresārs, Una Batņa, Eduards Stančiks, Laura Valcīte, Sintija Naščadima, Guntis Melnis (notupies), Sigita Lapsiņa, Vilis Skujenieks, Jānis Jermacāns, Arvis Zvagulis, Kaspars Ērpe, Rūdis Strēlis, Rihards Krists Kalniņš.

 

Raimonds Eizenšmits