Studentu darbu aizstāvēšana Būvražošanas institūtā

1.februārī RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūtā, ko vada LBS valdes loceklis, asociētais profesors Mārtiņš Vilnītis, notika studentu darbu aizstāvēšana.

Valsts Pārbaudījumu komisija LBS valdes priekšsēdētāja, inženierzinātņu doktora Raimonda Eizenšmita vadībā noklausījās 11 studentu pētījumu darbu un diplomprojektu prezentācijas un atbildes uz recenzentu un komisijas locekļu jautājumiem.

Interesanti, ka atkarībā no izvēlētās un apgūtās studiju programmas, jaunie speciālisti ieguva profesionālā bakalaura vai profesionālā maģistra grādu būvniecībā un inženiera kvalifikāciju.

Augstāko VEK novērtējumu - 10 (izcili) saņēma Maija Baltgalve par maģistra darbu "Būves informācijas modelēšanas (BIM) ieviešana būvniecības uzņēmumā Latvijā un diplomprojektu "Interešu izglītības centrs Jūrmalā".

Vērtējumu 9 (teicami) par bakalaura darba "Būvniecības informācijas modelēšanas procesu integrācija studiju programmā "Būvniecība"" un diplomprojekta "Smagās tehnikas servisa centrs ar biroju" aizstāvēšanu saņēma Kristaps Ronis.

Pēc darba "Tērauda virsmu aizsardzība" aizstāvēšanas, kas notika angļu valodā, maģistra grādu būvniecībā ieguva Harish Kumar Thimmaiah, kurš bakalaura diplomu bija ieguvis savā dzimtenē Indijā.