Starptautiska vasaras skola Būvniecības studiju programmas studentiem

Starptautiska vasaras skola Būvniecības studiju programmas studentiem

Karpači - Vroclava, Polija

03 - 14.07. 2017

“Reģionālās ēkas, arhitektūra, būvniecība, vide”

Skolas mērķis: organizēt nodarbības objektā, veidot starptautiskas komandas, risināt inženiertehniskas praktiskas problēmas, strādāt testēšanas laboratorijās, reālos projektos, draudzīgā vidē.

Organizatori un dalībnieki:

Vroclavas vides un dzīves ziņas universitāte, Būvinženieru institūts (Polija);

Latvijas lauksaimniecības universitāte, Vides un būvzinātņu fakultāte (Latvija);

 Tras- Os- Montes un Alto Douro universitāte (Portugāle).

Skolas galvenie uzdevumi:

  • Praktiskas darbības nākamo būvinženieru iemaņu un spēju apgūšanai;
  • Inventarizācijas dokumentācijas sagatavošana ēkas pārbūvei vai atjaunošanai;
  • Objekta bāzes dimensiju noteikšana;
  • Nesošo būvkonstrukciju noteikšana;
  • Slodžu un statisko shēmu noteikšana;
  • Ēkas pārbūves iespēju izvērtēšana (slodžu un statisko shēmu maiņa, u.c.);
  • Grunts paraugu testēšana;
  • Iepazīšanās ar jaunākajām projektēšanas datorprogrammām (TEKLA BIM; DLUBAL CAE). 

Atbildīgie par vasaras skolas norisi no LLU puses: Asoc. prof. Sandra Gusta (sandra.gusta@llu.lv); asoc. prof. Silvija Štrausa silvija.strausa@llu.lv); asoc. prof. Raitis Brencis (raitis.brencis@llu.lv).

 

pastedGraphic.png

Vasaras skolas dalībnieki no Latvijas, Polijas un Portugāles, 2017 (foto Maciej Orzechowski)

pastedGraphic_1.png

Vasaras skolas dalībnieki darba procesā  - uzmērījumu materiālu apstrāde (foto Maciej Orzechowski) .

pastedGraphic_2.png

pastedGraphic_3.png

Vasaras skolas dalībnieki darba procesā, 2017 (foto Maciej Orzechowski)

pastedGraphic_4.png

Draudzības vakars pie ugunskura – iepazīšanās un sadraudzēšanās 1.vakarā (foto Maciej Orzechowski).

 

Rakstu sagatavoja Silvija Štrausa un Sandra Gusta