Nereglamentētās sfēras

Būvprakses sertifikātiem nereglamentētajā sfērā tiek piešķirti sekojošās sertificēšanas darbības sfēras (jomas):- ēku (būvju) un to konstrukciju tehniskā apsekošana, - (būves)- konstrukciju…
Lasīt vairāk...

Reglamentētās sfēras

Būvprakses sertifikātiem reglamentētajā sfērā, atbilstoši MK noteik. Nr. 169, tiek piešķirtas sekojošās sertifikāta darbības sfēras:: - ēku konstrukciju projektēšana,  -…
Lasīt vairāk...

Būvprakses sertifikāta lietošana nosacījumi

APSTIPRINU________________M.StraumeLBS BSSI galvenais administrators2014.g. 6.janvārī(ar grozījumiem 12.05.2016.)NOSACĪJUMILatvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijasBūvprakses sertifikāta izmantošanai1. LBS BSSI būvprakses sertifikāts ir…
Lasīt vairāk...