Seminārs "Inženiertīklu renovācija daudzdzīvokļu mājā. Ugunsdrošības prasības"


19.decembrī plkst. 18.00 (Rīga, Kalnciema iela 6) notiks seminārs 14.decembrī plkst. 9.30 Valmierā (Valmieras biznesa inkubatora un inovāciju inkubatora telpās, Purva iela 12a) notiks trešais reģionālais forums „Industriālā politika un atbalsts biznesam”. Sīkāka informācija Ekonomikas ministrijas mājas lapā www.em.gov.lv

2012.gada nogalē spēkā stāsies jaunā Energoefektivitātes direktīva. Vairāk informācijas šeit: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=32880&cat=621

Inese  Bērziņa, Ekonomikas ministrija