Saglabāta Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas akreditācija


Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs paziņo, ka sakarā ar 26. novembra lēmumu Nr. 233/2012, Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijai tiek saglabāta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasībām visā akreditācijas sfērā. Institūcijai tiek saglabāts reģistrācijas numurs LATAK –S3-176 -09 -2001.