RTU un LBS vadītāji paraksta sadarbības līgumu

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) starp RTU un Latvijas Būvinženieru savienību (LBS) tika parakstīts piecu gadu sadarbības līgums.
Līgumslēdzēju pušu kopējā sadarbība ir paredzēta:
-    inženiertehnisko speciālistu teorētiskā un praktiskā sagatavošanā;
-    pētnieciskajā darbībā, inovatīvas studiju un darba vides pilnveidošanā;
-    prakses vietu meklēšanā Universitātes praktikantiem;
-    kopīgu Eiropas Savienības finansētu projektu pieteikumu sagatavošanā;
-    zinātniski tehniskās informācijas apmaiņā, konferenču un semināru rīkošanā;
-    akadēmisko un profesionālo studiju programmu izstrādē un pilnveidošanā;
-    studiju darbu un kvalifikācijas darbu izstrādāšanā un pilnveidošanā;
-    mācību prakšu organizēšanā un īstenošanā.

Praktiski Līgums paredz pasākumu kopumu, lai radītu priekšnosacījumus jauno speciālistu laikmetīgākai un kvalitatīvākai sagatavošanai.

Līguma parakstīšanā piedalījās arī Universitātes Būvniecības fakultātes dekāns, profesors Juris Smirnovs.

 

Mārtiņš Straume, LBS valdes priekšsēdētājs

Attēlā: RTU rektors Leonīds Ribickis un LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume

Eduarda Lapsas foto