RTU notikusi studiju nobeiguma darbu aizstāvēšana

11. jūnijā RTU Būvniecības tehnoloģijas fakultātes Būvražošanas institūtā notika studiju nobeiguma darbu aizstāvēšana. Bakalaura darbus un inženierprojektus sekmīgi aizstāvēja 14 studenti un maģistra darbus - 6 studenti. Īpaši jāuzteic maģistru Raivo Kalderauska ( darbs "Projektu vadība Latvijas būvniecības industrijā un tās integrēšana studiju programmā "Būvniecība""), Jāņa Jankovska ( darbs " Daudzstāvu koka karkasa moduļu ēkas stabilitātes nodrošināšana, izmantojot plākšņu materiālus" ) un Iļjas Fomina ( darbs "Metināšana un tās parametru ietekme uz šuves kvalitāti" ) veikumu, kuri par  saviem darbiem saņēma augstāko vērtējumu - izcili (10).  

Attēlā no kreisās jaunie maģistri Raivo Kalderauskis, Dace Krutova, Dārta Ļaudaka, Māris Avens, Iļja Fomins, Jānis Jankovskis  

Raimonds Eizenšmits,  Valsts pārbaudījumu komisijas priekššēdētājs