RTU kvalifikācijas darbus aizstāv 7 būvkonstrukciju projektētāji

Valsts pārbaudījumu komisija Valtera Celmiņa vadībā 23.janvārī vērtēja Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentu, kuri padziļināti apguvuši būvkonstrukciju projektēšanu, kvalifikācijas darbam izstrādātos inženierprojektus otrā līmeņa augstākās izglītības programmā Būvniecība.

Darbus prezentēja, atbildēja uz vērtētāju jautājumiem un sekmīgi aizstāvēja divi maģistranti un pieci bakalauri, informē komisijas eksperts, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Raimonds Eizenšmits.

Augstāko komisijas novērtējumu – teicami jeb 9 – saņēma Pēteris Supe, kurš profesora Dmitrija Serdjuka vadībā izstrādājis maģistra darbu "Koka karkasa lieces momentu uzņemoša mezgla darbības analīze" un inženierprojektu "Atvērtās publiskās slidotavas koka karkasa jumta konstrukcija".

Attēlā: jaunie būvspeciālisti Smaida Sunepa (no kreisās), Paula Knāviņa, Artūrs Šķinčs, Pēteris Supe, Inese Brante, Kristaps Keidāns un Mareks Petrovskis. Foto – Raimonds Eizenšmits