RTU kvalifikācijas darbus aizstāv 21 students

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas katedrā 22.janvārī pēc bakalaura darbu un inženierprojektu aizstāvēšanas 21 students ieguva profesionālo bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju būvniecībā un viens students – maģistra grādu būvniecībā.

Lai arī Valsts pārbaudījumu komisija nevienam darbam nepiešķīra atzīmi 10 jeb izcili, trīs darbi novērtēti kā teicami ar atzīmi 9, informē komisijas vadītājs Raimonds Eizenšmits.

Attēlā: viena no augstākā novērtējuma saņēmējām – nepilna laika studiju programmas absolvente Diāna Andriksone. Foto no Raimonda Eizenšmita albuma.