RTU darbus aizstāv 2 maģistri un 16 inženieri bakalauri

Jaunā inženiere Marta Amoliņa darbu aizstāvēšanā. Foto – Raimonds Eizenšmits

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas katedrā, ko vada profesors Mārtiņš Vilnītis, piektdien, 14.jūnijā, notika studentu pētniecisko un diplomdarbu aizstāvēšana.

Būvniecības speciālistu rindas papildināja divi maģistri – Normunds Pipars un Māris Šaicāns, kuru pētnieciskos darbus Valsts pārbaudījumu komisija Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja vietnieka, inženierzinātņu doktora Raimonda Eizenšmita vadībā novērtēja ar atzīmi ‘’ļoti labi”, piešķirot 8 balles.

Praktiskā bakalaura un inženiera kvalifikācija būvniecībā piešķirta 16 studentiem, kuri aizstāvēja bakalaura darbus un inženierprojektus. Augstāko novērtējumu ‘’teicami” ar 9 ballēm saņēma Marta Amoliņa par bakalaura darbu ‘’Uz atrašanās vietu balstīta būvdarbu laika grafika izstrāde, integrējot to 3D modelī” un inženierprojektu ‘’Biroja ēka Skanstes ielā 52, Rīgā”.