RTU Būvkonstrukciju katedrā notikusi maģistra un bakalaura, kā arī inženierprojektu darbu aizstāvēšana

Šodien, 18.janvārī RTU Būvniecības Inženierzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedrā notika 1 maģistra darba, un 6 bakalaura darbu un inženierprojektu darbu aizstāvēšana.

Interesanti, ka vienīgo maģistra darbu “Vanšu pārseguma darbības analīze ārkārtējas vēja slodzes darbības gadījumā”  angļu valodā  ar atzīmi – ļoti labi (8)aizstāvēja studente no Filipīnām Katherine Ariston.

Pārējie studenti, kas visi bija vietējie, arī sekmīgi aizstāvēja gan savus bakalaura darbus, kam bija vairāk vai mazāk zinātniski analītiska ievirze, gan arī savus inženierprojektus, tādējādi iegūstot bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju būvniecībā.

Valsts pārbaudījumu komisija Valtera Celmiņa vadībā ar augstāko atzīmi – teicami (9) novērtēja Irēnas Kononovas bakalaura darbu “Celtņu ceļa siju projektēšanas metodiku salīdzinoša analīze” un inženierprojektu “Autoservisa ēka ar nesošu tērauda karkasu” (vadītājs Raimonds Ozoliņš) un Mārtiņa Burkovska bakalaura darbu “Konstrukciju pašsvārstību frekvenču aprēķina metožu rezultātu salīdzinājums ar natūras testiem” un inženierprojektu “Karoga masta projekts AB dambī ” ( vadītājs Kaspars Kalniņš).