Rīgas pilsētas būvvalde aicina pieteikties uz Rīgas pilsētas būvinspekcijas būvinspektora amatu

Rīgas pilsētas būvvalde aicina pieteikties uz Rīgas pilsētas būvinspekcijas būvinspektora/-es  amatu

Galvenie darba pienākumi:
•    Kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
•    vadīt objektu ekspluatācijā pieņemšanas komisiju darbu;
•    izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
•    konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem.

Prasības pretendentiem/ -ēm:
•    augstākā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā vai augstākā izglītība un vidējā speciālā izglītība arhitektūras vai būvniecības jomā;
•    ir pieredze arhitektūras vai būvniecības jomā, kas nav mazāka par:
o    pieciem gadiem pēc augstākās izglītības iegūšanas arhitektūras vai būvniecības jomā;
o    10 gadiem pēc vidējās speciālās izglītības iegūšanas arhitektūras vai būvniecības jomā.

•    lai noslēgtu darba līgumu, amata kandidātam jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā;
•    zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
•    valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
•    labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
•    augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā.

Piedāvājam:
•    profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
•    stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „būvinspektora/-es vakance” sūtīt Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050  līdz 2012.gada 9.novembrim.
Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368 fakss: 67012805; e-pasts: personalsbuvvalde@riga.lv