Rīgā notiks seminārs par pieejamo atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās

Namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos ceturtdien, 6. aprīlī, Ekonomikas ministrija aicina uz semināru par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu.  Pasākuma tiešraide -  Ekonomikas ministrijas mājaslapā www.em.gov.lv no pl.17.30.

Seminārā klātesošie tiks informēti par ES fondu atbalsta programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Seminārā piedalīsies arī banku pārstāvji, kas informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem.

Pasākums notiks š.g. 6. aprīlī plkst. 17.30 Rīgā, Attīstības finanšu institūcijas Altum telpās (Rīga, Doma laukums 4). Aicinām iepazīties ar pasākuma dienas kārtību un reģistrēties semināram Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Sīkāku informāciju par semināru var saņemt Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67 013240). Jaunumiem par ēku energoefektivitāti var sekot līdzi arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.

Semināru organizē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros. Seminārs notiks Finanšu un kapitāla tirgus komisijas organizētās Finanšu izglītības nedēļas 2017 ietvaros. Informācija par visiem pasākumiem šeit http://finansunedela.lv/notikumi.

Kā zināms, atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam pieejami 166 470 588 eiro. Atbalsta programmas ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1 700 ēku atjaunošanu, sniedzot iespēju gandrīz 13,5 tūkstošiem ģimeņu sasniegt būtisku enerģijas ietaupījumu. Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem sniedz Attīstības finanšu institūcija Altum. Sīkāka informācija par programmu ir pieejama  Altum mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā.