Prasības lietusūdens apsaimniekošanai

Lai arī līdz šim lietusūdens ticis uzskatīts par vienu no Latvijas lētākajiem un neizsīkstošākajiem resursiem, tomēr laika apstākļi pierāda, ka tas var mainīties, turklāt strauji. 

Lielākā daļa valstī esošo lietusūdens kanalizācijas sistēmu, it īpaši tādā Latvijas mērogam megapoles pilsētā kā Rīgā, ir būvētas pirms vairākiem desmitiem gadu. Kopš tiem laikiem ir realizēts neskaitāmi daudz jaunu projektu – gan industriālu, gan arī sabiedrisku, un ir tikai pašsaprotami, ka tiem visiem pieslēdzoties pie esošās lietus kanalizācijas sistēmas, tās kapacitāte strauji tuvojas savam maksimumam, un tā vairs nespēj par 100% apkalpot joprojām augošās pilsētas vajadzības un centralizēti apsaimniekot lietusūdeņus. 

Jau kādu laiku Rīgā jauno objektu pieslēgums pie centrālajām lietus kanalizācijas sistēmām ir ierobežots līdz noteiktam daudzumam – 5 l/s, vai arī pieslēgums tiek atteikts vispār. Turklāt bieži vien strauji augošās pilsētas jaunajos objektos šāds pieslēgums pat nav iespējams, jo tuvumā vienkārši nav lietus kanalizācijas sistēmu. 

Viens no risinājumiem, ko šādos projektos cenšas izmantot projektētāji, ir infiltrācijas sistēmas, ka ļauj pietiekami efektīvi savākt lietusūdeņus ar sekojošu lietusūdeņu infiltrēšanu gruntī, ja vien ne daži aspekti. Latvijas ģeogrāfiskā atrašanās netālu no jūras un tikai nedaudz virs jūras līmeņa rada apstākļus, kuros infiltrācijas sistēmu izmantošana ir apgrūtināta. Iemesls tam ir gruntsūdeņi, kas labākajā gadījumā atrodas tikai dažus metrus no zemes virsmas. Papildus tam nākas domāt par caursalšanas problēmām, turklāt Latvijā ir samērā izplatīta mālaina grunts, kas pat ideālos gruntsūdeņu apstākļos infiltrācijas sistēmu izmantošanu padara par neiespējamo misiju.

Rīgas pašvaldība kopā ar Jelgavu un citām Baltijas jūras baseina pilsētām Skandināvijā iepriekšējos pāris gados iesaistījusies projektā iWater...

Visu rakstu lasiet žurnāla “Būvinženieris” (Nr.63) 2018.gada augusta numurā.

Žurnālu "Būvinženieris" varat abonēt www.buvinzenieriem.lv vai Latvijas pasta nodaļās, savukārt  žurnālu  iegādāties varat Preses servisa tirdzniecības vietās: http://www3.presesserviss.lv/buvinzenieris/

 

Raimonds Stumburs,ACO Nordic vadītājs

Foto: no ACO Nordic arhīva