Paplašina atbalstu daudzdzīvokļu māju atjaunošanai

Ministru kabinets apstiprinājis izmaiņas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, paplašinot namu iedzīvotāju loku, kas varēs saņemt atbalstu ēku atjaunošanai, vēsta ALTUM. Kā paredz programmas grozījumi, turpmāk atbalstu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai varēs saņemt arī trīs un četru dzīvokļu māju iedzīvotāji, atbalstam varēs pieteikties arī biedrības vai nodibinājumi, kas dibināti ar mērķi aizstāvēt personu ar invaliditāti intereses, kā arī vienādota atbalsta intensitāte visiem dzīvojamo māju īpašniekiem – 50% no attiecināmajām projekta izmaksām.

Kā skaidro ALTUM energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs Ingus Salmiņš, līdz šim grantam varēja pieteikties to namu iedzīvotāji, kur ir ne mazāk kā 5 dzīvokļi, bet drīzumā tam varēs pretendēt mājas ar minimālo dzīvokļu skaitu – 3. Savukārt gadījumos, ja kredītiestāde nepiešķir līdzfinansējumu un aizdevumu piešķir ALTUM, granta apjoms būs 50% līdzšinējo 35% vietā. Līdz ar grozījumu pieņemšanu atbalstam ēku atjaunošanai varēs pieteikties biedrība vai nodibinājums, kas dibināts ar mērķi aizstāvēt personu ar invaliditāti intereses saskaņā ar likumu "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" un kuras īpašumā ir attiecīgā ēka.

Ilustratīvs foto no žurnāla Būvinženieris arhīva.