Notikusi septembra LBS valdes sēde

2018.gada 18.septembrī notika LBS valdes sēde, kurā sēdes dalībnieki iepazinās ar informāciju par Būvindustrijas lielās balvas pasākuma sagatavošanu un norisi, par veiksmēm un vēlamajām preventīvajām darbībām un studiju  grupu   piepildījumu RTU  un  LLU būvniecības   specialitāšu  pirmajos kursos.

Tāpat klātesošie tika informēti par Baltijas valstu – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Būvinženieru savienību tikšanās laikā no (5.septembra līdz 7.septembrim) izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī Ekonomikas  ministrijas  noteiktajām būvniecības  speciālistu sertificēšanas un darbības uzraudzības vadlīnijām  un to  iespējamiem realizēšanas  ceļiem.