Notiks “RESEARCH FOR ENVIRONMENT AND CIVIL ENGINEERING DEVELOPMENT 2017” konference

Starptautiskā zinātniskā konference “RESEARCH FOR ENVIRONMENT AND CIVIL ENGINEERING DEVELOPMENT 2017” notiks 2017. gada 2.-3. novembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātē, Akadēmijas 19, Jelgavā.

Mūsdienās vides un inženiertehniskās pētniecības jomas ietver dažādas citas zinātnes nozares, kas aptver būvniecību, arhitektūru, vides zinātnes, zemes pārvaldību un ģeodēziju, nekustamā īpašuma vērtēšanu, kā arī ainavu plānošanu. Zinātnieki, pedagogi un praktiķi no šīm dažādajām zinātnes jomām ir laipni gaidīti, lai dalītos pieredzē pārrunās un iegūtu jaunas idejas par viņu interesējošajām tēmām. Šī ir iespēja ikvienam radīt jaunas idejas un rast sadarbības iespējas nākotnē.
Konferences darbs tiks organizēt šādās sekcijās:

 1. Būvniecība un atjaunošana;
  2. Būvmateriāli un būvkonstrukcijas;
  3. Vide un vides inženierija;
  4. Ainavu arhitektūra;
  5. Energoefektivitāte;
  6. Ūdens resursu inženierija;
  7. Zemes pārvaldība un ģeodēzija;
  8. Nekustamā īpašuma vērtēšana un tirgus.

Aicinām konferences programmu skatīt konferences mājas lapā un reģistrēties. Tiešsaistes reģistrācija konferences tīmekļa vietnē http://www.llu.lv/conferences/reced_2017/registration 


Zinātniskie raksti tiks publicēti Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā "Civil Engineering" (ISSN 2255-8861 (tiešsaistē)). 
Ainavu arhitektūras jomas zinātniskie raksti tiks publicēti zinātniskajā žurnālā "LANDSCAPE ARCHITECTURE AND ART"  (ISSN 2255-8632 print, ISSN 2255-8640 tiešsaistē).

Vairāk informācijas un reģistrācija konferences mājas lapā http://www.llu.lv/conferences/reced_2017/home

2.11.2017. Konferences ietvaros plānoti vairākas darbnīcas /Workshops Bušmaņa auditorijā - “Risinājumi ilgtspējīgai būvniecībai” un 602.telpā -GIS (var apmeklēt visi interesenti)

Laipni gaidīti!!!

Darbnīcu/Workshop  programma

 

 

WORKSHOP – SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION (in Enlish or Latvian)

“Petera Busmana” auditorium

 

16.00 – 16.10

S.Gusta - Workshop opening

 

16.10 – 16.35

A.Veinbergs “Lightweight Constructions Using Local Resources, Sustainable Solutions”

 

16.35-17.00

A.Lesinskis “Conditions for the Creation of Healthy and Energy Efficient Buildings”

 

17.00-17.25

 1. Lauzis “Window connection thermal bridge reduction options and the corresponding assembly place”

 

17.25-17.40

A.Dlohi “CLT Structures and Opportunities in Latvia”

 

WORKSHOP – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN REMOTE SENSING PROCESSES AND DATABASE BUILDING (in English or Latvian)

 

room Nr. 602, 6th floor

16.00 – 16.10

A.Celms - Workshop opening

 

16.10 – 16.40

Possibilities of Application and Control of Remote Sensing Methods for Development of Topographical Maps

Andrejs Veliks, GeoLux project manager

16.40 – 16.50

Discussion

 

16.50 – 17.20

Possibilities and Application of Georeferencing in Development of GIS databases

Maris Knoks, GeoStar member of the board

17.20 – 17.30

Discussion