Noticis trešais seminārs jaunajiem būvspeciālistiem par patstāvīgas prakses tiesību iegūšanu

Š.g. 9.oktobrī Latvijas Būvinženieru savienībā (LBS) notika trešais seminārs jaunajiem būvspeciālistiem par patstāvīgas prakses tiesību iegūšanu. Seminārā piedalījās 25 jauni speciālisti, kuri aktīvi darbojas nozarē un tuvākajā laikā plāno iegūt būvspeciālistu patstāvīgas prakses sertifikātu.

LBS speciālisti divarpus stundu semināra laikā sniedza informāciju par: plānotajiem  jauno  būvinženieru  pilnveides  procesiem, Būvniecības  likumu, Vispārīgiem  būvnoteikumiem (MK – 500) un Ēku  būvnoteikumiem ( MK – 529), būvspeciālistu   kompetences  novērtēšanas  un  patstāvīgās  prakses  uzraudzības  noteikumiem (MK-610), datu  ievadīšanu Būvniecības  informatīvās  sistēmas  būvspeciālistu  reģistrā  (BIS BR), kā arī informēja par iespēju jauniem speciālistiem abonēt žurnālu „Būvinženieris” 2018.g. ar 60% atlaidi un atbildēja uz dalībnieku individuāliem jautājumiem.

Nākamie semināri notiks 6. un 13.novembrī, kā arī 11. un 18.decembrī. Dalība semināros ir bez maksas.

Provizoriski semināra laikā tiks sniegta sekojoša informācija: vispārēja informācija par plānotajiem jauno būvinženieru  pilnveides  procesiem, Informācija  par  datu  ievadīšanu  Būvniecības  informatīvajā  sistēmā  Būvspeciālistu  reģistrā  (BIS  BR), žurnālu “Būvinženieris”, tiks apskatīts Būvniecības  likums, Vispārīgie  būvnoteikumi (MK – 500), Ēku  būvnoteikumi (MK – 529), Būvspeciālistu   kompetences  novērtēšanas  un  patstāvīgās  prakses   uzraudzības  noteikumi  (MK-610).

Pieteikšanās pie jauno speciālistu uzraudzības programmas koordinatores: Tatjana Titareva, 29382555, tatjana.titareva@lbs.bssi.lv.