Noticis sestais seminārs jaunajiem būvspeciālistiem par patstāvīgas prakses tiesību iegūšanu

Š.g. 16.novembrī Latvijas Būvinženieru savienībā notika sestais (no septiņiem plānotajiem šogad) seminārs jaunajiem būvspeciālistiem  par patstāvīgas prakses tiesību iegūšanu. Seminārā piedalījās 16 jauni speciālisti, kuri aktīvi darbojas nozarē un tuvākajos gados plāno iegūt būvspeciālistu patstāvīgas prakses sertifikātu.

LBS speciālisti trīs stundu semināra laikā sniedza informāciju par:

  • plānotajiem  jauno  būvinženieru  pilnveides  procesiem;
  • būvspeciālistu   kompetences  novērtēšanas  un  patstāvīgās  prakses  uzraudzības  noteikumiem;
  • datu  ievadīšanu Būvniecības  informatīvās  sistēmas  būvspeciālistu  reģistrā  (BIS BR);
  • Būvniecības  likumu,

kā arī atbildēja uz dalībnieku individuāliem jautājumiem un izstāstīja par iespēju LBS semināru dalībniekiem abonēt žurnālu “Būvinženieris” ar atlaidi.

Pēdējais bezmaksas seminārs 2017.gadā tiek plānots  š.g.11.decembrī (pirmdiena)

Plānotais semināra laiks: 10:00-12:40.

Ikviens interesents speciālists var pieteikties šim semināram pie jauno speciālistu uzraudzības programmas koordinatores: Tatjana Titareva, 29382555, tatjana.titareva@lbs.bssi.lv.