Mūžībā devies LBS biedrs Kārlis Siļķe

Š.g. 30.06. mūžībā devies Kārlis Siļķe (09.02.1937.-30.06.2018.) - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras docents, ilggadīgs fakultātes prodekāns, ievērojamākais Latvijas speciālists mazo HES jomā, Latvijas Būvinženieru savienības biedrs.

Kārlis Siļķe devis izcilu ieguldījumu nozarē un jauno speciālistu sagatavošanā, strādājot LLU no 1960.gada līdz mūža galam. 

K.Siļķe apbalvots ar LR MK Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas medaļu “Par centību”, ar Būvindustrijas Lielo balvu par mūža ieguldījumu, Latvijas Būvinženieru Savienības medaļu un zelta nozīmīti.

Izvadīšana no fakultātes Akadēmijas ielā 19 uz Meža kapiem Jelgavā notiks 2018.gada 6.jūlijā plkst.14.00.