Mainīgas gaisas plūsmas vārsti ventilācijas sistēmās

Elīna Biņkovska, 

profesionālais bakalaurs, RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūts

 

Jebkuras apkures, ventilācijas un kondicionēšanas (HVAC) sistēmas galvenais mērķis ir nodrošināt komfortu. Amerikas Apkures, dzesēšanas un gaisa kondicionēšanas inženieru biedrība (ASHRAE) ir noteikusi telpas apstākļus, kas ir pieņemami lielākajai daļai tās lietotāju. Komforts telpā ir atkarīgs no temperatūras un mitruma kombinācijas. Ventilācija (āra gaiss) jānodrošina katrai apdzīvotai ēkai. Padodot noteiktu āra gaisa daudzumu, tiek novērsta iekšējā gaisa novecošanās un neveselīgums.

Ventilācijas sistēmas projektēšana ir svarīgs faktors efektīvai, energoefektīvai un ērtai apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) sistēmai. Pēdējo gadu laikā ir pieaugušas prasības ēku energoefektivitātes jomā, kā arī energoresursu cenas, līdz ar to jāmeklē risinājumi, kā samazināt enerģijas patēriņu ēkā, tostarp ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās.

Parasti tiek izmantotas gaisa vadu sistēmas ar pastāvīgo gaisa plūsmu (CAV), kas balstās uz maksimālās slodzes projektēšanas nosacījumiem, kur plūsmas ātrums tiek ieregulēts nemainīgs visu gadu. Tomēr vispiemērotākais sistēmas tips mācību iestādēm ir mainīgā gaisa plūsmas (VAV) sistēma. VAVgaisa vadu sistēmas parasti tiek veidotas zonās, izmantojot maksimālo gaisa plūsmu, it kā tās būtu CAVsistēmas. Tomēr VAVsistēma lielākoties darbojas ārpus lielākas slodzes, nodrošinot mazāk nekā maksimālā plūsma vairākas stundas gadā. Parastās kanāla projektēšanas metodes neatspoguļo faktisko slodzes zonu. 

Konstantas un mainīgas gaisa plūsmas sistēmu salīdzinājums 

Pieredze un apstākļu izpēte skolās liecina, ka vidējais nepieciešamais gaisa plūsmas ātrums parasti nav lielāks par 50–60% no aprēķinātās vērtības. Telpu lietderīgais izmantošanas laiks nepārsniedz aptuveni 60% no laika, un šajā periodā slodze ir tikai 75% no aprēķinātā. Tas skaidri parāda nepieciešamību regulēt ventilāciju, lai izvairītos no enerģijas resursu izšķiešanas.

CAV(Konstant Luftmengde, online) ir vienkāršākais vadības veids. Tas tiek pieskaņots vienam ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzim, piemēram, ieslēdzas pulksten 7:00 un izslēdzas pulksten 16:00...

 

Visu rakstu lasiet žurnāla “Būvinženieris” (Nr.63) 2018.gada augusta numurā.

Žurnālu "Būvinženieris" varat abonēt www.buvinzenieriem.lv vai Latvijas pasta nodaļās, savukārt  žurnālu  iegādāties varat Preses servisa tirdzniecības vietās: http://www3.presesserviss.lv/buvinzenieris/