Lūgums aizpildīt LLU absolventu-būvinženieru darba devēju aptaujas anketu

God. LLU absolventu-būvinženieru darba devēji,

2019.gadā notiks LLU Arhitektūras un būvniecības studiju virzienastarptautiskā akreditācija.

Lai veiktu savu studiju programmu satura modernizāciju, Universitātei ir jāveic darba devēju aptauja (runa ir par Ainavu arhitektūras un Būvniecības studiju programmām).

Lūdzu aizpildīt anketu, neskatoties, kādu studiju programmu absolvents ir beidzis. Universitāte būs pateicīga par katru vērtējumu un ieteikumu.

Anketa ir veidota izmantojot google form un dati pēc tam būs pieejami pie Laimas Barisas (LLU Socioloģisko pētījumu grupa) laima.barisa@llu.lv.

Aptaujas anketa ir pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7JyKqIgnY9wRCg4XIgL8Z5uLhdLi91G6bELIlI7iLGV5Bmg/viewform