LLU notikusi jauno būvspeciālistu diplomdarbu aizstāvēšana

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātē noslēgusies jauno būvspeciālistu diplomdarbu aizstāvēšana. Trīs dienās studiju programmā “Būvniecība” darbus aizstāvēja un 2. līmeņa  augstāko izglītību būvniecībā ieguva 31 students un savus kvalifikācijas darbus un līdz ar to 1.līmeņa augstāko izglītību būvniecībā ieguva 6 studenti, kuri būdami praktizējoši būvspeciālisti ar tehnikuma izglītību, paaugstināja savas akadēmiskās zināšanas. Kā zināms, 1.līmeņa augstākā izglītība dos iespēju būvspeciālistiem saņemt būvprakses sertifikātus arī pēc 2020 gada.

Valsts eksaminācijas komisija, ko vadīja LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, atzīmēja praktizējošo būvspeciālistu augsto profesionalitāti.

VEK loceklis,

Raimonds Eizenšmits