Līdz 17.maijam gaidām pieteikumus konkursam "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019"

Atgādinām, ka  līdz šā gada 17. maijam var iesniegt pieteikumus konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019”.   

Arī šogad energoefektivitāte tiks vērtēta atjaunotām daudzdzīvokļu ēkām, daudzdzīvokļu ēkām - jaunbūvēm, publiskām ēkām, vienģimenes ēkām un ražošanas ēkām.

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju  daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu . 

Konkursa organizatori – Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls “Būvinženieris”, mudina būvniecības un namu pārvadīšanas nozares, lepoties ar paveikto, atjaunojot un būvējot energoefektīvas ēkas, un dalīties pieredzē.

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019”   nolikums   publicēts konkursa tīmekļa vietnē   www.energoefektivakaeka.lv .   

Pieteikumus konkursam aicinām iesniegt līdz 2019. gada 17. maijam,   nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi   dzivosiltak@em.gov.lv .

Papildus informāciju par konkursu var saņemt Ekonomikas ministrijā (kontaktpersona: Inese Bērziņa,   inese.berzina@em.gov.lv , 67013240).

Konkursa atbalstītāji ir SIA „Windows Factory", VentSys, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, SIA „Robert Bosch”, Attīstības finanšu institūciju Altum”, AS „Latvenergo”, SIA „Sika Baltic”, SIA „Ejot Baltic”, SIA „DAW Baltica”, 

SIA „VELUX Baltija", „Kingspan Insulation”, SIA „Tenapors”. 

 

Konkursa informatīvie atbalstītāji ir laikraksts “Latvijas Avīze”, būvniecības portāli   www.abc.lv ,   www.buvlaukums.lv ,   www.building.lv ,   www.buvbaze.lv   un raidījums “Laiks mājai”.

Aicinām uz   semināru   25. aprīlī   par ēkas uzturēšanu pēc atjaunošanas   https://em.gov.lv/lv/jaunumi/24434-aicinam-uz-seminaru-25-aprili-par-ekas-uzturesanu-pec-atjaunosanas