LBS valdē apspriež nozares attīstību un normatīvu pilnveidi

Foto – Mārīte Šperberga

Latvijas Būvinženieru savienības valdes sēdē 21.maijā apspriestas nozares attīstības tendences, normatīvo aktu pilnveidošana, būvspeciālistu darbība Rīgas pārvadu tehniskā stāvokļa vērtēšanā, kā arī biedrības aktualitātes.

Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis un Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) direktore Svetlana Mjakuškina informēja par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) jaunajām funkcijām, ko iecerēts iedarbināt vasarā. Valantis skaidroja EM ieceres būvniecības nozares digitalizācijā, kam par paraugu plānots ņemt Anglijas un Zviedrijas sistēmu veidošanu, sākot ar 3D projektēšanas modeļu noteikšanu par obligātiem lielo valsts un pašvaldību objektu iepirkumos. Būvinženieri minēja vairākus piemērus nozares procesiem, kam BIS pilnveidošanā un digitālo rīku ieviešanā jāpievērš īpaša uzmanība.

Sarunā ar Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Aināru Paeglīti un BVKB ekspertu Māri Demmi tika apspriesta Augusta Deglava pārvada tehniskā stāvokļa vērtēšana, valdes pārstāvjiem iesakot, kā nākotnē šo procesu uzlabot. Puses atzina, ka līdzīgu objektu atjaunošanā jāuzlabo arī komunikācija starp dalībniekiem un kontroles institūcijām.

SIA CMB vadības pārstāvji Artis Dzirkalis un Raitis Brencis prezentēja ieteikumus būvnormatīva "Būvju tehniskā apsekošana" pilnveidošanai. Valantis aicināja tos iesniegt EM, lai varētu izmantot nozares normatīvās bāzes uzlabošanai.

Helēna Endriksone informēja par Būvniecības nozares ekspertu padomē rosināto būvinženiera profesijas standarta pilnveidošanu, kā arī vēstīja par LBS starptautiskajām aktivitātēm. Konferencē Viļņā, kur ar priekšlasījumiem uzstājās vairāku valstu būvniecības nozares doktoranti, augsti novērtēts Latvijas pārstāvju sniegums.

Romans Auniņš informēja par LBS vizīti Polijā, kur Latvijas būvnieku pārstāvji tikās ar Polijas Būvinženieru kameras vadītājiem un apskatīja Varšavā topošo augstāko celtni Eiropā.