LBS valdē apspriež būvspeciālistu sertificēšanu

LBS valdes sēdi novembrī vadīja priekšsēdētāja pirmais vietnieks Raimonds Eizenšmits. Jānis Prodnieks no kompānijas Ceļuprojekts informēja par aktualitātēm BIM ieviešanas ceļa kartē. Leonīds Jākobsons stāstīja par LBS BSSI padomes un shēmas komitejas sanāksmi, tajā notikušajām diskusijām un priekšlikumiem, kas skar būvspeciālistu sertificēšanu.

Rīgas Tehniskās universitātes profesors Mārtiņš Vilnītis un Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā profesore Sandra Gusta runāja par izglītības, jauno speciālistu un būvniecības zinātnes sekcijas paveikto un aktivitātēm. Par Arhitektūras sekcijas darbību stāstīja Rūta Krūskopa un Viesturs Briedis. Par Būvniecības tehnoloģijas sekcijas aktivitātēm informēja Gints Šķenders. Valde pieņēma vairākus lēmumus.

Oktobrī LBS valde uzklausīja Būvniecības valsts kontroles biroja Būvniecības informācijas sistēmas departamenta direktora Ulda Jansona sniegto informāciju par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) jaunajām funkcionalitātēm un pāreju uz pilnīgu būvprojektu dokumentācijas apriti elektroniskā formātā BIS no 2020.gada 1.janvāra. BVKB organizē būvspeciālistu apmācību BIS lietošanā. Atbildot uz būvinženieru uzdotajiem jautājumiem, Jansons paskaidroja, ka visi šogad papīra formātā sāktie projekti nebūs obligāti jāpārceļ uz BIS, bet tos varēs pabeigt sākotnējā veidā.

LBS valdes priekšsēdētāja vietniece Helēna Endriksone informēja par Eiropas būvinženieru samitu. Būvniecības padomes dalībnieks Leonīds Jākobsons vēstīja par Ekonomikas ministrijas priekšlikumiem obligātajai civiltiesiskajai apdrošināšanai būvniecības nozarē. Valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Raimonds Eizenšmits sniedza prezentāciju par Rūmenes muižas atjaunošanu. Valde akceptēja LBS izpilddirektores Vairas Ronimoisas pieteikumu iegādāties datorus būvspeciālistu eksaminācijai, lai pārbaudījumus varētu kārtot elektroniski.