LBS saglabāta Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas akreditācija

SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" struktūrvienība "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" lēmusi saglabāt Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas akreditāciju atbilstībai standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" un piemērojamo dokumentu prasībām:

Reglamentētajā sfērā - ēku konstrukciju, ceļu un tiltu projektēšanas, ēku, ceļu un tiltu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, restaurācijas darbu vadīšanas un būvuzraudzības, inženierizpētes būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība;

Nereglamentētajā sfērā - ēku un to konstrukciju, ceļu, tiltu konstrukciju tehniskās apsekošanas, ēku un tiltu konstrukciju pārbaudes, ēku, ceļu un tiltu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanas, ēku ceļu un tiltu būvdarbu veikšanas projektu izstrādes, ēku, ceļu un tiltu būvprojektu vadīšanas, ēku, ceļu un tiltu nojaukšanas būvspeciālistu sertificēšana; projektu vadītāju sertificēšana; inženierakustikas ekspertu sertificēšana, būvinženieru kompleksās kompetences sertificēšana;

līdz 2020.gada 25.februārim.