LBS lemj par darba plānu un LBS budžetu 2018. gadam

Janvāra LBS valdes sēdes dalībnieki akceptēja LBS Uzņemšanas komisijas protokolu par jaunu biedru uzņemšanu, tāpat arī analizēja LBS 2017. gada darba plāna izpildi un lēma par darba plānu un LBS budžetu 2018. gadam. LBS valde izskatīja LBS XXX kongresa sagatavošanas plānu un sprieda par darba grupas izveidi Eiropas būvinženieru gada pasākumu organizēšanai un norisei. Tāpat LBS valde akceptēja kongresa valdes vēlēšanu dokumentu projektos iekļauto kandidātu sarakstu. Valdes locekļi jubilejā apsveica savu kolēģi Viju Gēmi.