LBS Izglītības un jauno speciālistu sekcijas sēdē lemj par jaunas darba grupas izveidi

Latvijas Būvinženieru savienības Izglītības un jauno speciālistu sekcijas kārtējā sēdē (LBS IJSS) tās dalībnieki sprieda par Būvniecības izglītības darba grupas priekšmetu bloku aprakstiem, turpinot darbu pie bloka “Būves cikls” un uzsākot bloka “Datorprogrammas” priekšlikumu izstrādi.

Klātesošie arī lēma uz kādu no nākamajām LBS IJSS sēdēm uzaicināt Baibu Rubesi, lai viņa informētu LBS par Rail baltica būviecības projektu, uzdodot sēdes dalībniekiem sagatavot iespējamos jautājumus.

LBS IJSS sēdes dalībnieki iepazinās ar OECD rekomendācijām Latvijai izglītības jomā un lēma tās izanalizēt vai tās nav pretrunā ar būvniecības izglītības nostādnēm.

Ņemot vērā, ka Būvniecības padomē ir izveidota darba grupa par izglītības jautājumiem, LBS IJSS lēma izteikt savu redzējumu ilgtermiņa stratēģijai, veidojot jaunu darba grupu.

Tāpat tika lemts aicināt būvniecības industrijas pārstāvjus sniegt idejas par būvzinātnes pētījumu iespējamiem virzieniem un aktuālām tēmām, kā arī kā izbraukuma sēdi organizēt Izglītības sekcijas ekskursiju uz Tartu.