Notikusi LBS Izglītības un jauno speciālistu sekcijas sēde

9.novembrī notika Latvijas Būvinženieru savienības Izglītības un jauno speciālistu sekcijas (LBS IJSS) sēde.
Tajā LBS IJSS vadītājs Mārtiņš Vilnītis informēja par 1. decembrī ieplānoto profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju apspriedi - Latvijas Būvinženieru savienība (LBS), Latvijas Būvuzņēmēju partnerība (LBP), Latvijas Būvnieku asociācija (LBA) un Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGŪTIS)vienojušās rīkot profesionālās izglītības iestāžu pārstāvju, kurās gatavo speciālistus būvniecībai – no augstskolām, koledžām, tehnikumiem, profesionālajām vidusskolām un arodskolām, apspriedi, tādēļ nosūtījušas vēstuli izglītības iestādēm, aicinot atbildēt par šķēršļiem – kas traucē mācību iestādei paplašināt studējošo skaitu un apgūstamo profesiju klāstu tieši būvniecības specialitātēs, paaugstināt absolventu zināšanu un prasmju kvalitāti un piesaistīt spējīgākos jauniešus. Diskusijā ar priekšlikumiem piedalījās visi sēdes dalībnieki un tika noformulēti 5 lēmumi (Augstākajā izglītībā ir nepietiekams finansējums laboratorijām / Būvniecību specializējošajos priekšmetos pasniedzēju atalgojumam ir jābūt konkurētspējīgam un atbilstošam kvalifikācijai / vietu skaita proporcijas maiņa starp profesionālajām izglītības mācību iestādēm un vispārizglītojošajām vidusskolām no 1 : 2 uz 2 : 1 / izglītību, kvalifikāciju apliecinošs dokuments, lai strādātu būvniecības nozarē konkrētā specialitātē / tehnikuma izglītības un praktiskās darba pieredzes pielīdzināšana) rezolūcijas projektam, kuru uz nākamo sēdi sagatavos M.Vilnītis.
Profesors Arturs Lešinskis klātesošos informēja, ka inženierzinātņu bakalaura grāda arhitektūrā studiju programmā vairs nav ietverts studiju kurss Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Līdz ar to vairs nav iespējams īstenot trīs fakultāšu studentu (arhitektūras, būvniecības un enerģētikas) apvienoto grupu veidošanu kursa projekta Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija izstrādei. LBS IJSS vienojās, ka nepieciešams klātienē pārrunāt šo jautājumu ar Arhitektūras fakultātes dekānu Dr.arch. Uģi Bratuškinu, sarunām deleģējot Profesorus A.Lešinski un M.Vilnīti.
Raivo Kalderauskis sēdes dalībniekus iepazīstināja ar Būvniecības izglītības iniciatīvas darba grupas (BIIG) izstrādātajiem studiju priekšmetu bloku aprakstiem, pēc kā tika lemts priekšmetu aprakstos īpaši uzsvērt kursa projektu un kursa darbu izstrādes nozīmīgumu, kā arī nākamajā sēdē izstrādāt ieteikumus sadaļai “Būvmateriāli”.
Nākamā LBS IJSS sēde plānota 2017. gada 7. decembrī.