LBS Izglītības un jauno speciālistu sekcijas sēde

4.oktobrī Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) Izglītības un jauno speciālistu sekcijas sēdēklātesošie tika informēti par izmaiņām būvprakses sertificēšanas kārtībā un to praktisko realizāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169.

Sēdes dalībnieki lēma par sekcijas prioritārajiem darbiem 2018. gadā un 2019. gadā, aktivizēt Jaunatnes kopas darbību un sadarbībā ar LBS Būvtehnoloģiju sekcijas vadītāju Gintu Šķenderu, organizēt ekskursijas uz būvobjektiem. Nepieciešamas arī korekcijas Būvniecības izglītības priekšlikumiem.

LBS Izglītības un jauno speciālistu sekcijas sēdē Liene Duša lūdza sekcijas dalībniekus sadarbībā ar LBS BSSI izveidot 1. un 2. līmeņa Augstākās profesionālās un bakalaura izglītības studiju programmu atbilstības sarakstu, kur būtu atspoguļotas visas izglītības programmas un sagatavot informāciju uz kādu sertifikātu var pretendēt attiecīgas studiju programmas absolventi. Sekcijas dalībnieki lēma lūgt augstskolu un koledžas pārstāvjiem un attiecīgo studiju programmu direktoriem divu nedēļu laikā atsūtīt studiju plānus salīdzinošās analīzes veikšanai, kā arī aktualizēt jautājumu par profesiju standartiem NEP sēdē.