LBS izdotais žurnāls „Būvinženieris” būvindustrijas profesionāļiem

2006.gadā Latvijas Būvinženieru savienība sāka izdod žurnālu "Būvinženieris". Taču tagad žurnālu lasa ne vien LBS biedri, bet abonē inženieri, arhitekti, būvmateriālu ražotāji, abonē būvfirmas un projektēšanas biroji.

 

Šobrīd žurnāls pārstāv vislielāko profesionālo lasītāju auditoriju nozarē. Žurnāla lasītāji ir arī būvuzņēmēji, nozares administratori, konstruktori, arhitekti, būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, zinātnieki, lektori augstskolās, studenti.

"Būvinženiera" komanda uzskata, ka žurnālam svarīgi būt praktiskam. Žurnāls neuzdod jautājumus, uz kuriem jau zināmas atbildes. Žurnāls neuzspiež savu viedokli. Žurnāls meklē un piedāvā versijas un variantus, lai lasītājs pats vērtē, kas viņam vislabāk noder savā darbā. Lai arī žurnāls vēsta par objektiem, tehnoloģijām, konkrētiem risinājumiem, tas tomēr ir par cilvēkiem, jo visas būves, to konstrukcijas, tehnoloģijas radījuši konkrēti cilvēki, konkrētas komandas. Ar žurnāla starpniecību viņi dāvā savu pieredzi "Būvinženiera" lasītājiem.

Latvijas Būvinženieru savienības izdotais žurnāls "Būvinženieris" ir būvindustrijas profesionāļiem.

Žurnāls iznāk sešas reizes gadā (februārī, aprīlī, jūnijā, augustā, oktobrī, decembrī). Formāts – B5

Žurnālu "Būvinženieris" ir iespēja abonēt Latvijas Būvinženieru savienībā, http://www.buvinzenierusavieniba.lv/sagatavot-rekinus, “Latvijas pasts” vai www.buvinzenieriem.lv. Gada abonementa cena:  30 eiro juridiskām personām, 27 eiro privātpersonām un 24 eiro LBS biedriem, ja abonē caur LBS. 24 eiro arī tām juridiskām personām, kas abonē 10 un vairāk  eksemplārus.

Žurnāla saturs: LBS un nozares aktualitātes, objektu apraksti, viedokļi, tehnoloģiju apraksti, pieredzes raksti, intervijas, diskusijas, pētījumi, arhitektūra, dizains, būvmateriāli. Jaunumi: “Novadu attīstība”, “Izgudrots Latvijā” u.c

Žurnāla izdevējs: Latvijas Būvinženieru savienība ir neatkarīga sabiedriska būvorganizācija, kurai ir 11 reģionālās kopas un vairāk kā 750 biedri.

Žurnāla arhīvs ar anotācijām par saturu (no 2011.gada) un agrāko žurnālu pilns saturs (2006.- 2011.gads), pieejams: www.buvinzenierusavieniba.lv.

Žurnāla redaktore Antra Ērgle, tālrunis: 29538464, e-pasts: antra.ergle@gmail.com
Mārketings, reklāmas un sadarbības projekti: Juris Kokainis, tālrunis 2643130, e-pasts juris.kokainis@inbox.lv
Abonēšana un norēķini: Dace Čužinska, tālrunis: 28467212, e-pasts: dace.cuzinska@inbox.lv

 

Ar cieņu,

Jūsu "Būvinženieris"