LBS institūcijas

LBS administrācija

Izpilddirektore - Vaira Ronimoisa, 67845910, vaira.ronimoisa@lbs.bssi.lv

Biroja vadītāja - Ilze Zālamane, 29172287, lbs@apollo.lv 

Galvenā grāmatvede - Ilze Baļčūne, 26404489, ilze.balcune@kveps.lv 

Lietvede - Irina Kovaļevska, 29733087, irina.kovalevska@lbs.bssi.lv 

LBS Revīzijas komisija

Priekšsēdētājs - Jānis Doniņš, 29488119, janis.donis@merks.lv 

Locekļi:

Aigars Jekals - 29118896, aigars.jekals@arcers.lv 

Kārlis Skrastiņš - 22577223, karlis.skrastins@e-apollo.lv 

LBS Ētikas komisija

Priekšsēdētāja - Margarita Brikmane, 28319799, margaritab@autoosta.lv

 Locekļi:

Guntis Līcītis, 29224912, guntis.licitis@apollo.lv 

Rodrigo Pelsis, 29212273, pelsis@inbox.lv 

Gunārs Siliņš, 29428777, gunars@lbskonsultants.lv

Aivars Caune, 29416045, aivars.caune@satv.tiesa.gov.lv

Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas (LBS BSSI) administrācijas personāls

Mārtiņš Straume – LBS BSSI galvenais administrators

Romāns Auniņš – LBS BSSI galvenā administratora vietnieks – Kvalitātes sistēmas vadītājs

Jānis Ozoliņš – LBS BSSI eksperts

Ilze Zālamane – LBS BSSI procesa atbildīgā sekretāre

Liene Duša – LBS BSSI lietvede

LBS BSSI  PADOME

Vija GĒME - Priekšsēdētāja (VAS  “Elektriskie sakari” padomniece)

Leonīds JĀKOBSONS - Priekšsēdētājas vietnieks (“Būvmateriālu ražotāju asociācija” izpilddirektors)

Raimonds EIZENŠMITS - Padomes loceklis (“Latvijas Inženierkonsultantu asociācija” priekšsēdētājs)

Juris SKUJĀNS - Padomes loceklis (“Latvijas Lauksaimniecības universitāte” dr. Sc. Ing)

Aldis  GULBIS - Padomes loceklis (SIA  “RE & RE” valdes loceklis)

Mārtiņš STRAUME - Padomes loceklis (LBS priekšsēdētājs, LBS BSSI galvenais administrators)

Tālis STRAUME - Padomes loceklis (A/S “CEĻUPROJEKTS” padomes loceklis)

Andris LAPSIŅŠ - Padomes loceklis (A/S “ACB” būvprojektu tehn. uzraugs)

 LBS BSSI  SHĒMAS  KOMITEJA

 Alberts KROLS - Priekšsēdētājs (A/S  “KU Latholding” padomes priekšsēdētājs)

Helēna ENDRIKSONE - Shēmas komitejas locekle (SIA “LBS-Konsultants” valdes priekšsēdētāja)

Romans AUNIŅŠ - Shēmas komitejas loceklis (LBS BSSI kvalitātes sistēmas vadītājs)

Anatolijs GULBIS - Shēmas komitejas loceklis (A/S “Ceļuprojekts” valdes loceklis)

Ilmārs LEIKUMS - Shēmas komitejas loceklis (SIA “Biroju centrs “Ezerparks””)

Līga GAILE - Shēmas komitejas locekle (RTU  Katedras vadītāja)

Kaspars KURTIŠS - Shēmas komitejas loceklis (SIA “K Forma” valdes loceklis)

Jānis RĀZNA - Shēmas komitejas loceklis (SIA “Īnženieru birojs Kurbada tilti” valdes loceklis

Ingus PĒTERSONS - Shēmas komitejas loceklis (SIA “Binders” projektu vadītājs)

LBS BSSI  PRETENDENTU ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS  KOMISIJA

Raimonds Eizenšmits - priekšsēdētājs (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas valdes zin. Doktors)

Leonīds Jākobsons -  LBRA izpilddirektors

Anatolijs Gulbis - A/S „Ceļuprojekts“ konsultants

Ilmārs Leikums - SIA “Biroju centrs Ezerparks” valdes loceklis

Raitis Gultnieks - Ogres pilsētas būvinspektors

Ainārs Paeglītis - Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējs, RTU profesors

Tālis Straume - A/S “Latvijas valsts ceļi” padomnieks

Andris Zabrauskis - RTU docents

Alberts Krols - A/S “Lat Ku-holding” padomes priekšsēdētājs

Kaspars Bondars -  RTU katedras vadītājs

Artis Dzirkalis -  SIA “CMB” valdes loceklis

LBS BSSI  EKSAMINĀCIJAS  KOMISIJA

 Helēna Endriksone -  SIA “LBS-Konsultants” valdes priekšsēdētāja

Jānis Ivbulis - SIA “LBS-Konsultants” direktora vietnieks

Jānis Ozoliņš - LBS izpilddirektors

Juris Tervits -  SIA “LBS – Konsultants” direktors

Raitis Brencis - Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasniedzējs

Valdis Markvarts - SIA “CM GIB” direktors