LBS biedram Jānim Lanceram Latvijas zinātņu akadēmijas medaļa un akadēmijas prezidenta Pateicības raksts

Latvijas Zinātņu akadēmijā 22. oktobrī Latvijas Būvinženieru savienības biedram Jānim Lanceram tika pasniegta unikāla medaļa. Unikāla tāpēc, ka pirmā.

Latvijas Ziņātņu akadēmija līdz šim medaļas par īpašiem nopelniem un saniegumiem pasniedza zinātniekiem. Saprotot kādu apjomīgu darbu, izdodot Latvijas simtgadei veltītu grāmatu “Latvijas būvniecība 1918. – 2018.” trīs sējumos daudzu gadu garumā paveicis būvinženieris Jānis Lancers, novērtējot viņa devumu tautsaimniecībā mūža garumā, Zinātņu Akadēmija lēma, ka pienācis laiks radīt medaļu arī  praktiķiem, kuri roku rokā ar zinātni palīdz  Latviju radīt skaistāku un labāku. Tāpēc arī pienācis laiks šim unikālajam un seviškajam apbalvojumam.

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis Jānim Lanceram pasniedza savu Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu Latvijas būvindustrijas attīstībā, inovatīvu būvtehnoloģiju ieviešanā un nozīmīgu veikumu nozares vēstures izpētē. 

Jānim  Lanceram tikko kā apritēja 85 gadi un  viņš vienmēr bijis darbarūķis, kas nav alcis ne atzinības,  ne apbalvojumu, bet ja darbu novērtē kolēģi, tas bijis patīkami. Jāņa Lancera dzīves kredo: “Akadēmiskā izglītība ir ļoti svarīga, bet prakse un pieredze ir ne mazāk nozīmīga”.  Visi trīs sējumi ir Jāņa Lancera skatījums uz nozari, kas radies pašam strādājot būvindustrijā, gan pētot materiālus arhīvos, bibliotēkās, iegūstot tos no  dažādu jomu asociācijām un biedrībām.

LBS biedrs Alberts Krols teica, ka Jānis Lancers ir unikāla personība būvniecības vēsturē, jo  kaut ko tādu var radīt vien talantīgs un ar lielām darba spējām apveltīts cilvēks, kurš  labi pazīst “drēbi.”