Latvijas Būvinženieru savienības valdes sēde 14. augustā

Augusta LBS valdes sēdē  Mārīte Šperberga valdi informēja par sagatavošanās procesu apbalvojuma “Būvindustrijas lielā balva” ceremonijai. 

Leonīds Jākobsons pastāstīja par 25. jūlijā Latvijas  Būvniecības padomes  izskatītajiem jautājamiem un  pieņemtajiem  lēmumiem. Vija Gēme informēja par par   Baltijas  valstu  Būvinženieru  savienību vadību tikšanās programmu Latvijā laikā no 5. – 7. septembrim. Vaira Ronimoisa, Mārtiņš Liepiņš un Aldis Grasmanis pastāstīja  savus secinājumus unizteica priekšlikumus  LBS sekciju efektīvākam darbam. LBS valdes sēdē tika pārrunātas arī  citas LBS un  LBS  BSSI  aktualitātes.