Latvijas Būvinženieru savienības biedri atzinīgi vērtē jaunākās būves studentu pilsētā Jelgavā

Latvijas Būvinženieru savienības biedriem bija iespēja doties profesionālā ekskursijā, lai Jelgavā tiktos ar Lauksaimniecības Universitātes Lauku inženieru fakultātes vadību, studiju programmu vadītājiem un lektoriem, iepazītu oktobrī ekspluatācijā nodoto universitātes Veterinārās fakultātes dzīvnieku rehabilitācijas centru un apskatītu novembrī atklāto gājēju tiltu pār Driksu.

LBS delegācija tika sagaidīta Lauku inženieru fakultātes telpās, kuras no padomju laika liecības – parauga, kā nevajadzētu būvēt, ar vairāku būvnieku un būvfirmu atbalstu kļuvušas par Lauku inženieru fakultātes lepnumu - prezentācijas telpām.
Fakultātes dekāns Ritvars Sudārs, Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāja asociētā profesore Silvija Štrausa, arhitektūras un būvniecības katedras lektors un būvniecības studiju programmas direktors Raitis Brencis, ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas direktore Natalija Ņitavska, doktorants un studiju programmas „Mūsdienu stikla konstrukcijas” un „Enerģētiski efektīva būvniecība no stikla” lektors Ilmārs Preikšs, būvkonstrukciju katedras vadītājs Jānis Kreilis, hidrotehnisko būvju pārzinātājs Kārlis Siļķe un citi LLU mācību spēki bija lieliski gidi Lauku inženieru fakultātes laboratorijās, kur strādā ne vien studenti, bet arī doktoranti, jaunie zinātnieki.

2.novembrī Jelgavā pēc sešus mēnešus ilgas būvniecības tika atklāta modernākā veterinārā references klīnika Baltijas valstīs. Tajā praktiskos veterinārmedicīnas aspektus apgūs Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) studenti. Klīnikas renovācija bija pēdējos gados lielākais veterinārmedicīnas nozares projekts Latvijā – pie esošās veterinārās klīnikas uzbūvēta jauna mazo dzīvnieku klīnika un stacionārs, jauna lielo dzīvnieku klīnika, kā arī rekonstruēts esošās klīnikas korpuss un lielo dzīvnieku stacionārs. Jaunās ēkas ir projektētas, ievērojot mūsdienīgākās prasības un ņemot vērā citu valstu, tostarp Somijas, Igaunijas un Lietuvas pieredzi un apzinātās nepilnības.
Jauno kompleksu paredzēts attīstīt kā „references klīniku” – pateicoties labākajiem speciālistiem un modernākajai aparatūrai valstī, uz šejieni no citām klīnikām tiks nosūtīti pacienti ar īpaši sarežģītām problēmām.
Klīnika ļaus ieviest studiju procesā klīniskās rotācijas principu, kad no teorētiskajām nodarbībām brīvajā laikā dažādās klīnikas nodaļās vienlaikus individuālu praktisko apmācību veic 25 līdz 30 studenti. Tāpat jaunā infrastruktūra būs noderīga arī diplomu jau saņēmušajiem veterinārārstiem, kas varēs tālākizglītoties – iepazīties ar jaunām diagnostikas un ārstēšanas metodēm. LBS biedriem gids šajā izzinošajā ekskursijā bija asociētais profesors, Dr. med. vet., Klīniskā institūta direktors Alberts Auzāns.
LLU VMF jauno ēku kopējās projekta izmaksas ir 3228848,67 Ls. Ēku celtniecību veica SIA "Merks".

Jelgavā, 15.novembrī notika rekonstruētā Jāņa Čakstes bulvāra un jaunā gājēju tilta svinīga atklāšana. Jelgavas pilsētā gar Driksas upi ir izbūvēta divu līmeņu promenāde, skatu laukumi un Baltijas valstīs unikāls gājēju tilts, kam Jelgavas iedzīvotāji ir devuši pilsētas vēsturiskā nosaukuma – Mītava – vārdu.
Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz Lielajai ielai, jaunā Mītavas tilta, Pasta salas tilta rekonstrukcija un pontona tilta izbūve zem Driksas tilta ir pēdējo gadu lielākais būvdarbu līgums pilsētas infrastruktūras uzlabošanā.
Uz Pasta salu pāri Driksas upei ir izbūvēts jauns gājēju vanšu tilts.  Tērauda tilts ir iekārts vantīs un izliekts divās asīs, kas ir tehniski sarežģīta  konstrukcija. Tilta laiduma garums ir  152 metri, tilta garums ar betonēto pagarinājumu pilsētas pusē - 199,6 metri. Tilta platums ir 3,5 metri, tam ir 28 vantis, divi 22 un 24 metrus augsti piloni. Tiltu veido 3850 tērauda elementi un laiduma konstrukcija izgatavota no septiņiem 19 – 24 metrus gariem blokiem.
Veikto būvdarbu kopējās izmaksas ir  6 472 755 lati.  Mītavas tilta būvniecībai bija nepieciešami 800 000 latu, Pasta salas tilta rekonstrukcijai - 217 000 latu, pontona tilta izbūve izmaksāja 45 577 latus.
Būvprojekta „Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija, Jelgavā” autors ir SIA „3C”. Būvprojekta arhitektūras daļu izstrādāja SIA „Arhitektu kompānija „Ivara Šļivkas birojs”, bet tiltu daļu - SIA „Projekts 3”.
Ģenerāluzņēmējs SIA „Tilts” nodrošināja būvdarbu vadību, kā arī veica promenādes betonēšanas un izbūves darbus, visu tiltu izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus.
Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību veica AS „Ceļu inženieri”, bet autoruzraudzību - projekta autori. No pašvaldības puses būvniecības procesu vadīja aģentūra „Pilsētsaimniecība”.
LBS delegācija gida Artjoma Gridņeva (SIA „Tilts”) vadībā pirmo reizi devās pāri Mītavas tiltam. Atlika vien iedomāties vēlēšanos.

Mārītes Šperbergas foto