Kontaktinformācija

 

Rīga, LV-1012, Kr. Barona 99 1a
Tālr.67845910
Fakss: 67845929
e-pasts: lbs@apollo.lv
Reģ. Nr. 40008000225
PVN reģ. Nr. LV40008000225
A/S SEB Banka, Vecrīgas filiāle, kods UNLALV2X001, konts LV80 UNLA 0001 0007 0035 0

Pieņemšanas darba laiki

Ar būvspeciālistu sertificēšanu saistīto dokumentu pieņemšana:

- Otrdienās un ceturtdienās no 10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 16.00

Konsultācijas par datu ievadīšanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
- Piektdienās no 9.00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00

Latvijas Būvinženieru savienības valde

MĀRTIŅŠ STRAUME – LBS Valdes priekšsēdētājs.

SIA  “MODULS – Rīga” KVVS vadītājs.

67845910 lbs@apollo.lv

INESE AIZSTRAUTA – Ķekavas Būvvaldes vadītāja

29416664 inese@aizstrauta.lv

ROMANS AUNIŅŠ – Latvijas Būvinženieru savienība

29404851 romans.aunins@lbs.bssi.lv

ARTIS DZIRKALIS – SIA "CMB" valdes priekšsēdētājs

29418215 artis.dzirkalis@cmb.lv

RAIMONDS EIZENŠMITS - SIA “PKE” valdes loceklis

29209672 raimonds.eizensmits@pke.lv

HELĒNA ENDRIKSONE – SIA “LBS-Konsultants” valdes priekšsēdētāja

29297583 helena@lbskonsultants.lv

BRUNO FĪBIGS – SIA  “BŪVALTS” projektu vadītājs - būvuzraugs

29213647 bruno@buvalts.lv

VIJA GĒME –  VAS  “Elektroniskie sakari”  valdes locekle

29230609 vija.geme@vases.lv

ALDIS GRASMANIS – SIA “Būvinženieru Konsultāciju Birojs” (BKB) tehniskais direktors

29404391 aldis@bkb.lv

RAITIS GULTNIEKS – Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācijas valdes priekšsēdētājs – prezidents

29116539 raitis.gultnieks@gmail.com, raitis.gultnieks@ogresnovads.lv

LEONĪDS JĀKOBSONS – Būvmateriālu ražotāju asociācijas izpilddirektors

29298138  jakobsonsleonids@inbox.lv

ALBERTS KROLS –A/S “Ku Lat-Holding” Padomes priekšsēdētājs

29229788  alberts.krols@apollo.lv

ILMĀRS LEIKUMS – VAS “Valsts nekustamie īpašumi” , Attīstības pārvaldes direktora vietnieks

29520009 Ilmars.leikums@gmail.com

JURIS MELLĒNS – Valmieras pilsētas pašvaldības Pilsētas galvenais būvinspektors

26398306  juris.mellens@valmiera.lv

VILNIS PUĻĶIS – SIA “VPM  Latvia” valdes loceklis

29221671 vp68@inbox.lv

JURIS MONVĪDS SKALBERGS – SIA “JS & Partneri” valdes priekšsēdētājs

29257976 juris.skalbergs@gmail.com

MĀRĪTE  ŠPERBERGA – LBS  žurnāla “Būvinženieris” redaktore

29468382 marite.sperberga@gmail.com

ANDRIS VEINBERGS –  Firma “KNAUF”  tehniskais vadītājs

29225047 veinbergs.andris@knauf.lv

MĀRTIŅŠ  VILNĪTIS – RTU Būvražošanas katedras vadītājs

29121187 martins.vilnitis@inbox.lv

LBS administrācija

Vaira Ronimoisa – izpilddirektore,
tālruņi: 67845910, e-pasts: vaira.ronimoisa@lbs.bssi.lv
Ilze Zālamane - biroja vadītāja,
tālruņi: 67845910, 29172287, e-pasts: lbs@apollo.lv
Ilze Baļčūne – grāmatvede,
tālruņi: 67211489, 26404489, e-pasts: ilze.balcune@kveps.lv

LBS Revīzijas komisija

Priekšsēdētājs: Jānis Doniņš
tālrunis:29488119, e-pasts: janis.donins@merks.lv
Locekļi:
Aigars Jekals
tālrunis:29118896, e-pasts: aigars.jekals@arcers.lv
Kārlis Skrastiņš
tālrunis:22577223, e-pasts: karlis.skrastins@apollo.lv

LBS Ētikas komisija

Priekšsēdētāja: Margarita Brikmane
tālrunis:28319799, e-pasts: margaritab@autoosta.lv
Locekļi:
Guntis Līcītis
tālrunis:29224912, e-pasts: guntis.licitis@apollo.lv
Rodrigo Pelsis
tālrunis: 29212273, e-pasts: pelsis@inbox.lv
Gunārs Siliņš
tālrunis:29428777, e-pasts:gunars@lbskonsultants.lv
Aivars Caune
tālrunis:29416045, e-pasts: aivars.caune@satv.tiesa.gov.lv

Būvinženieris, žurnāls

Galvenā redaktore: Mārīte Šperberga
tālrunis: 29468382, e-pasts: marite.sperberga@gmail.com

Komunikācijas un mārketinga vadītāja Dace Zandfelde, tālrunis: 29241538, e-pasts: dace.zandfelde@gmail.com

Sadarbības projektu vadītāja Daiga Buhholce, tālrunis 29465153,  e-pasts:  Daiga.buhholce@gmail.com