Iznākusi grāmata "No Amatnieku skolas līdz Rīgas Celtniecības koledžai".

 

Cilvēku celtie objekti stāv kā pieminekļi aizmirstajiem to radītājiem. Cenšoties kaut mazliet dzēst šo parādu, neļaujot tam neierobežoti augt, Rīgas Celtniecības koledžas 140 gadu jubilejas gadā iznāk šī grāmata.

Šī grāmata nav iecerēta kā visus aizraujoša lasāmviela. Tā nav veidota kā literārs daiļdarbs. Tā ir pašu amatnieku, būvnieku un žurnalistu rokām radīta, tāpēc jo mīļāka piemiņas zīme saviem esošajiem un bijušajiem darbabiedriem. Tā ir raupja, nepulēta piemiņas zīme ļaudīm, kas, kalpodami savam arodam, būdami savas nozares patrioti, atstājuši paliekamas pēdas objektos, ko cēluši, uzturējuši. Tā ir to ļaužu atcerēšanās, kuri līdz ar citiem veidojuši kopību, ko lepni saucam – amatnieku, būvnieku brālība.

Grāmatā apkopotas ziņas par 161 personām – viņu dzīves, darba, arī „nedarbi” un vaļas priekiem, kā ari neliels ieskats mācību iestādes vēstures līkločos.

Mācību iestāde var lepoties ar trīspadsmit Trīszvaigžņu ordeni saņēmušajiem, vienpadsmit profesoriem, doktoriem, sešiem ar Atzinības krustu apbalvotiem, PSRS Socialistiskā Darba varoni, septiņiem Latvijas nopelniem bāgātajiem darbiniekiem u.c. kuru dzīves un skolas apzinīgie gadi ir sākuši veidoties mācību iestadē kuru šodien saucam par Rīgas Celtniecības koledžu.

Šī  grāmata  ir pirmais mēģinājums ”restaurēt” vienas no senākajām Latvijas profesionālās mācību iestādes - Rīgas Celtniecības koledžas (RCK) vēsturi, savākt  un  apkopot dažādu gada gājumu absolventu, kā arī  koledžas ilggadējo  pedagogu  atmiņu stāstījumus, liecības, lai tās saglabātu  nākotnei.

Tikai visi kopā mēs varam turpināt  veidot augstas proves  profesionālu, uz zināšanām un prasmēm  balstītu, konkurētspējīgu, prestižu  mācību iestādi, kas iekļaujas vienotā Latvijas, Eiropas Savienības izglītības un zinātnes telpā,  kā arī  darba tirgū.

Sastādītāji Jevgenijs Poļevojs, Ludmila Jeršova - Rīgas Celtniecības koledžas pasniedzēji cer, ka grāmata būs veltījums tiem, kuri savas mācības saistījuši ar Rīgas vācu amatnieku biedrības skolu, Rīgas pilsētas amatnieku skolu - tehnikumu, Rīgas Būvniecības tehnikumu, Rīgas Celtniecības tehnikumu, Rīgas Celtniecības koledžu un kuru darbība atstājusi paliekošas zīmes mūsu kultūrā.

Jevgenija Poļevoja teksts un foto