Izvēlies noderīgu sadarbības partneri – lasītāko žurnālu būvindustrijā „Būvinženieris”!

„Žurnāls „Būvinženieris” – tā ir rokasgrāmata profesionāļiem,” uzskata Lidija Kasjanova „Viacon Latvija” projektu vadītāja.

„Kvalitatīvākais un sakarīgākais žurnāls par būvniecību latviešu mēlē!” ir pārliecināts Edgars Kaplers.

„Žurnāls dod mums, Latvijas lauku uzņēmējiem – būvniekiem, iespēju ielūkoties Rīgā un citās lielajās pilsētās Latvijā, kā arī Eiropā notiekošajā,” ir gandarīti SIA „Jēkabpils PMK” darbinieki, kuri visi lasa „Būvinženieri”.

„Būvinženieris” mums asociējas ar jaunu, profesionālu inženieri, ar profesionāli, kurš spēj izvērtēt ēkas drošumu un piedāvāt pamatotus tehniskus risinājumus atbilstoši standartiem,” spriež Nelda Elsiņa un citi Būvniecības valsts kontroles biroja darbinieki.

„Man patīk mūsu žurnāls, tēmas, raksti, to dziļums,” vērtē RTU profesors Videvuds Ārijs Lapsa.

„Žurnāla formāts ir praktisks un ērti lietojams. Redzēts, ka inženieri žurnālu  skatās būvlaukumā, pārlasa,  pārrunā par reālām situācijām savā būvē,” tā Normunds Grinbergs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents.

„Būvinženieris” ir praktisks ceļvedis būvindustrijā jau desmit gadus. Aktuāls, neatkarīgs, profesionāls žurnāls par būvindustrijas aktualitātēm. Nozares jaunumi, tehnoloģijas un konstrukcijas, apraksti, likumu un noteikumu prasības, atklājumi būvniecības zinātnē, arhitektūrā, intervijas, stāsti par būvēm un cilvēkiem Latvijā un ārzemēs, kļūdu analīze un risinājumi, ziņas no pirmavotiem, profesionāļu raksti un pētījumi – ikviens lasītājs atradīs sev tuvāko.

Žurnāls „Būvinženieris” ir lasītākais žurnāls nozarē, būvinženiera, projekta vadītāja, arhitekta, projektētāja, konstruktora, profesora un studenta sabiedrotais. Noderīgs būvlaukumos un birojos, pašvaldībās un valsts iestādēs, augstskolās un tehnikumos.

Reizi gadā sadarbībā ar „Lursoft” tiek publicēts pētījums par būvindustrijas nozari Latvijā – noteiktas tendences, analizēta firmu darbība novados, analizēts projektētāju kompāniju darba apjoms.

Regulāri tiek publicēti lasītāju aptauju rezultāti par aktuālām tēmām, piemēram, par  būvuzraudzību, autoruzraudzību, būvspeciālistu kompetences un kvalifikācijas novērtēšanu.

Visplašākais konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā” atspoguļojums un unikāli energoefektivitātes risinājumi rubrikā „Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata”. Žurnāls ir viens no konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā” organizatoriem.

Ekskluzīvi materiāli par skates „Gada labākā būve Latvijā” objektiem un norisi. “Būvinženieris” ir sadarbības partneris būvindustrijas nevalstisko organizāciju rīkotajai skatei “Gada labākā būve Latvijā”.

„Būvinženieris” jau piecus gadus ir „Būvindustrijas lielā balvas” organizētājs, godinot būvindustrijā  strādājošos inženierus un arhitektus kategorijās „Mūža ieguldījums” un „Gada inženieris/arhitekts”. „Būvindustrijas lielās balvas” patrons ir Latvijas Valsts prezidents. Augstāko apbalvojumu būvindustrijā, „Pamatakmeni” pasniedz Valsts prezidents, ekonomikas ministrs un VARAM ministrs.

“Būvinženieris” ir praktiski izmantojams ilgtermiņā, ko apliecina tie jaunie abonētāji, kuri abonē žurnālu nākamajam gadam un vēlas iegādāties arī visus iepriekšējo gadu numurus. Diemžēl ne visus vairs varam nokomplektēt drukātā versijā, tāpēc izlīdzam ar žurnāla elektronisko versiju.

Izmanto savu iespēju saņemt žurnālu „Būvinženieris” www.abone.lv, “Latvijas Pasts”, SIA “Bieriņmuižas projekti” un pie izdevēja – Latvijas Būvinženieru savienībā.

Žurnāla „Būvinženieris” abonements vienam gadam (žurnāls iznāk  6 x gadā – februārī, aprīlī, jūnijā, augustā, oktobrī, decembrī) maksā 30 eiro uzņēmumiem un 27 eiro privātpersonām.

Abonējot pie izdevēja, Latvijas Būvinženieru savienībā, Latvijas Būvinženieru savienības biedri „Būvinženiera” gada abonementu var iegādāties par 24 eiro. Šī izdevīgā cena, 24 eiro, ir pieejama ikvienam, kurš abonē vairāk par 10  žurnāla “Būvinženieris” eksemplāriem. Lieliska dāvana saviem darbiniekiem vai studentiem.

LBS rekvizīti

Reģ. Nr. 40008000225, PVN reģ. Nr. LV40008000225,

Norēķinu konts Nr. LV04UNLA0050016852783

AS „SEB banka” Vecrīgas filiāle, Bankas konts UNLALV2X001)

norādot mērķi - žurnāls “Būvinženieris” un adresi, kur žurnāls jāpiegādā.

Ja abonētājam nepieciešams rēķins to var iegūt LBS mājas lapā: http://www.buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=111639

Pārdošanā žurnāls „Būvinženieris” ir tikai Latvijas Būvinženieru savienības birojā Rīgā, Kr. Barona ielā 99, lit. 1A. Tālrunis: 67845910.  Viena numura cena 2017. gadā – 7 eiro.

Žurnāla arhīvs ar anotācijām par saturu un iepriekšējo žurnālu pilns saturs (2006.- 2011. gads), pieejams:

http://buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=91062&Itemid=60