Gunta Boles balva RTU Būvniecības inženierzinātņu un Arhitektūras fakultātes studentiem

Jau 26.gadskārtu RTU kārtējā ceremonijā pulcējās divu fakultāšu studenti un attiecīgā žūrija, lai lemtu par latviešu izcelsmes ASV mītošā būvinženiera Gunta Boles iedibinātās prēmijas uzvarētāju 2018.gadā.

No fakultātes laureātu godā var iekļūt tikai viens no studentiem.

Šoreiz Būvniecības inženierzinātņu fakultāti pārstāvēja 4 balvas pretendenti:

  • - Raivo Kalderauskis no būvniecības studiju programmas,
  • - Endija Namsone no transportbūvju studiju programmas,
  • - Lauris Goldbergs no ģeomātikas studiju programmas un
  • - Kristaps Ritvars Ronis no būvniecības studiju programmas.

Sešu personu žūrijas sastāvā ietilpa Latvijas Būvinženieru savienības valdes loceklis Raimonds Eizenšmits, Mārtiņš Vilnītis un savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, kā arī fakultātes katedras vadītājs Andris Čate un fakultātes dekāns Juris Smirnovs.

Visu četru pretendentu uzstāšanās noritēja labā svešvalodā, kas ir viena no konkursa prasībām, ar informāciju par profesionālo studiju gaitām un nākotnes iecerēm. To  kvalitatīvais sniegums radīja žūrijai problēmas labākā studenta, laureāta izvēlē. No žūrijas balsojuma izstājās fakultātes dekāns, lai tādejādi neiespaidotu galīgo lēmumu.

Par laureāti, ar balsu vairākumu kļuva ENDIJA NAMSONE

RTU Arhitektūras fakultātē, kurā tikko bija veikts diplomprojektu vērtējums, Gunta Boles prēmijas konkursā piedalījās 6 pretendenti.

 Arhitektūras žūrijas komisijas vērtējumā par laureātu kļuva  VALDIS LINDE, kura diplomdarba tēma bija „ Cēsu kosmosa izziņas centrs Cīrulīšu kultūrainavā”.

Laureāti saņēma diplomus un naudas balvu USD 2500.- apmērā.

 

G.Boles pārstāvis arch. Juris Monvīds Skalbergs