Gruzijas delegācija viesojas Latvijas Būvinženieru savienībā

Šonedēļ, laikā no 20. līdz 24. augustam Latvijā viesojas delegācija no Gruzijas.  Tā ir Gruzijas pārstāvju mācību vizīte Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības projekta “Gruzijas standartizācijas pilnveide: atbalsts Eirokodeksu projektēšanas sistēmas izveidē un uzturēšanā” ietvaros.

Projekta mērķisir sniegt atbalstu Gruzijas standartizācijas sistēmas pilnveidei būvniecības sektorā, stiprinot kopējo standartizācijas procesu koordināciju, nodrošinot pieredzes un prasmju apmaiņu par Eirokodeksu standartu pārņemšanu, pieejamības nodrošināšanu un attīstības perspektīvām, kā arī veicinot ieinteresēto pušu līdzdalību standartizācijā.

Projekta ietvaros LVS pārstāvji un piesaistītie būvniecības jomas eksperti dalās pieredzē par Eirokodeksu ieviešanas procesu Latvijā, t.sk. nacionālo pielikumu izstrādē un saskaņošanā, labākās prakses piemēriem to uzturēšanā un piemērošanā, kā arī MVU līdzdalības veicināšanu standartu saskaņošanā. Projekta īstenošanas rezultātā paredzams, ka Gruzijā tiks atsākts un turpmāk uzturēts sistēmisks darbs pie Eirokodeksu un nacionālo pielikumu ieviešanas, pamatojoties uz izstrādātu un apstiprinātu darba programmu.

 Vizītes ietvaros Gruzijas delegācija viesojās arī Latvijas Būvinženieru savienībā (LBS). 

Viesi: Davit Tkemaladze – Gruzijas Nacionālās standartu un metroloģijas aģentūras (GeoSTM) vadītājs; 

Sulkhani Tabaghua – GeoSTM Standartizācijas nodaļas vadītājs; David Gigineishvili – Progresi Ltd. (būvniecības projektēšanas un ekspertīzes centrs) vadītājs, STK “Constriction and Raising Hazardous Objects” darba grupas “Eurocodes” vadītājs (pirms tam – Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta vadītājs); Nika Tortladze – Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta galvenais speciālists. 

Ar  viesiem no Gruzijas LBS birojā tikās Ingars Pilmanis – LVS vadītājs, Aiva Kukule – LVS standartizācijas inženiere,  Mārtiņš Straume – LBS valdes priekšsēdētājs, Vaira Ronimoisa – LBS izpilddirektore, Jānis Ivbulis - SIA “LBS – Konsultants” izpilddirektora vietnieks, Līga Gaile - Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore, Māris Grāvītis - SIA “Būve un forma” dibinātājs, būvinženieris, Mārīte Šperberga – LBS valdes locekle, žurnāla “Būvinženieris” galvenā redaktore.