Ģeotermālie siltumsūkņi apkures sistēmās

Ģeotermālie siltumsūkņi nodrošina patērētāju ar “neatkarīgu” siltumu. Ģeotermālais siltumsūknis ir gan ekoloģisks, gan efektīvs ēku apkures risinājums. 

Antons Korņilovs izpētījis siltumsūkņa darbības principu un dažādu ģeotermālo kolektoru veidus, kā arī ģeotermālo siltumsūkņu sistēmas projektēšanas principus, kuros izmantots vertikāla zemes kolektora aprēķins, pētījis grunts siltumtehniskos parametrus un to iedarbību uz siltumsūkņa darbību un efektivitāti, veicis apkures sistēmas izvēli ēkas apkures vajadzībām, apsverot sistēmu pozitīvos un negatīvos aspektus, izstrādājis siltumapgādes un apkures projektu, kurā apvienots ģeotermālais siltumsūknis ar vertikālo kolektoru un siltās grīdas apkures sistēmu, līdz ar to secinājis, kā un kādos apstākļos ir labāk izmantot vienu no ģeotermālo kolektoru veidiem. Pēc projekta izstrādes secinājis, ka siltumsūkņa izbūve prasa lielas investīcijas.

Pieprasījums pēc enerģijas nemitīgi pieaug, un palielinās arī izmešu daudzums atmosfērā, kas rodas dabas resursu pārstrādes procesā. Diemžēl arī dabas resursu krājumi ir ierobežoti, to pieaugums ir mazāks nekā to patēriņš, kas noved pie nepārtraukta cenu kāpuma. Latvijā aptuveni 50% no saražotās elektroenerģijas ir iegūta no atjaunojamiem resursiem (hidroenerģija), tāpēc siltumsūknis – iekārta, kas strādā, izmantojot gan zemes siltumenerģiju, gan elektroenerģiju, – ir pieskaitāms pie videi draudzīgām iekārtām. Tā kā siltumsūkņi darbojas, pamatā izmantojot vietējos energoresursus, saražotās siltumenerģijas cena ir salīdzinoši maz atkarīga no citu resursu cenu pieauguma.

Ģeotermālā siltumsūkņa ierīkošanai galvenais šķērslis ir lielas izbūves izmaksas, bet fosilo kurināmo cenu kāpuma dēļ siltumsūkņu tirgus pakāpeniski aug. Lai gan siltumsūknis ir progresīva, energoefektīva un videi draudzīga tehnoloģija, tā darbība ir kompleksa, un pareiza lietošana prasa specializētas inženiertehniskās zināšanas.

Šie ieteikumi zemes kolektora siltumsūkņu sistēmu projektēšanā ir sniegti, lai novērstu rupjas kļūdas un palīdzētu atrisināt svarīgus jautājumus un projektēšanas uzdevumus.

Zemes kolektora siltumsūkņu sistēmu projektēšana

  1. Aprēķiniet maksimālās dzesēšanas un sildīšanas jaudas vajadzības ēkai un sniedziet informāciju ēku īpašniekam un arhitektam...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" oktobra numurā.

Žurnālu "Būvinženieris" varat abonēt www.buvinzenieriem.lv vai Latvijas pasta nodaļās, savukārt žurnālu iegādāties varat Preses servisa tirdzniecības vietās: http://www3.presesserviss.lv/buvinzenieris/

 

Antons Korņilovs,  

profesionālais bakalaurs, RTU Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts