FIDIC līguma noteikumi

Ieteikumi FIDIC sarkanās grāmatas līguma noteikumu izmantošanai Latvijā.

FIDICBūvdarbu līguma (Sarkanās grāmatas) noteikumi ir standarta līgums privāttiesisku darījumu noslēgšanai par būvdarbu veikšanu gadījumos, kad pasūtītāja rīcībā ir izstrādāts un būvvaldē akceptēts tehniskais projekts. FIDICstandarta līgumu vispārīgie noteikumi ir paraugs un ieteicamais formāts būvniecības līgumu sagatavošanai, kuru groza un papildina, izstrādājot speciālos noteikumus. Līgums jebkurā gadījumā ir konkrēta individuāla vienošanās, kurai jānoved pie būvdarbu realizācijas saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm, pieejamo budžetu un paredzētajā izpildes laikā.

Realizējot projektus saskaņā ar FIDICstandarta līguma noteikumiem, kas veido privāttiesisku darījumu, būvniecība jebkurā gadījumā jāveic atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem. Starp FIDICSarkanās grāmatas vispārīgajiem līguma noteikumiem un Latvijas normatīvajiem aktiem par noteikto būvniecības kārtību nav būtisku pretrunu. 

Tradicionāli Latvijā ir divas galvenās būvdarbu projektos iesaistītās puses – pasūtītājs un būvuzņēmējs. Strādājot ar FIDIClīgumiem, īpaši jāizdala vēl viens būvniecības procesa dalībnieks – inženieris, ar ko domāta inženierkonsultantu kompānija. FIDICSarkanās grāmatas līguma noteikumi galvenokārt tiek izmantoti lielos projektos, un tieši no inženiera darba prasmes un kvalifikācijas vislielākajā mērā ir atkarīga projekta veiksmīga gaita. 

Inženieris

Galvenais uzdevums ikvienā būvdarbu projektā ir saglabāt līdzsvaru starp objekta kvalitāti, izpildes termiņiem (laiku) un projekta izmaksām (cenu). Inženiera darba galvenais mērķis ir pasūtītāja interesēs un uzdevumā nodrošināt šā līdzsvara saglabāšanu. 

Līdzšinējā praksē būvuzraudzībā Latvijā noteicošās ir būvuzrauga kontroles funkcijas, proti, vai būvdarbi tiek veikti atbilstoši būvuzraudzības plānam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un Speciālajiem būvnoteikumiem, vai materiāliem un tehnoloģiskajām iekārtām ir nepieciešamie kvalitātes apliecinājumi u. tml., kā arī ar materiālu sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā...

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" jūnija numurā (Nr.62)*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Ilze Vilka,

zvērināta advokāte, advokātu birojs Precinieks,Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) konsultante