Ekonomikas ministrija: „Būvniecības pieauguma tempi 2012. gada 3. ceturksnī saruka”2012. gada 3. ceturksnī būvniecības produkcijas apjomi bija 354,5 milj. latu, kas ir par 8,3 % vairāk nekā iepriekšējā gada 3.ceturksnī. Visstraujāk pieauga inženierbūvju būvniecības apjoms (par 10 %). Dzīvojamo ēku būvniecības apjoms pieauga par 1,6 %, savukārt nedzīvojamo ēku – par 7,7 % (salīdzināmajās cenās).

Attiecībā uz ēku būvniecību, saglabājās mērens būvniecības apjomu pieauguma temps. Straujāk pieauga viena dzīvokļa mājas būvniecības apjomi, savukārt divu dzīvokļu mājas būvniecības apjomi samazinājās uz pusi. Nedzīvojamo ēku būvniecības pieaugums bija nedaudz straujāks. No nedzīvojamām ēkām, visstraujāk pieauga viesnīcu un tām līdzīga lietojuma ēku būvniecības apjomi.

Inženierbūvju kategorijā visstraujākais būvniecības apjomu pieaugums bija vērojams rūpniecības komplekso būvju būvniecībā.

Līdzīgi kā iepriekš, vislielāko ieguldījumu būvniecības apjomu pieaugumā (2/3 no kopējā pieauguma) deva sabiedrisko inženierbūvju būvniecība (galvenokārt ceļu būve) un nedzīvojamo ēku būvniecība.

Būvniecības apjomi ir tikai puse no pirmskrīzes apjoma un kopumā nozares atkopšanās no krīzes ir mērena. Pēc krīzes liela loma būvniecības apjomu pieaugumā bija publiskajiem pasūtījumiem. Ņemot vērā, ka struktūrfondu finansējuma izmantošana nepieaug, tas mazina augsto publisko pasūtījumu devumu būvniecības pieaugumā.

2012.gada 3.ceturksnī tika izsniegtas 1467 būvatļaujas, kas ir par 6,4 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. No kopējā izsniegto būvatļauju skaita, vairāk kā puse (57 %) tika izsniegta jaunbūvju būvniecībai (galvenokārt, viena dzīvokļa mājām un citām nedzīvojamām ēkām).


Ekonomikas ministrijas viedokli sagatavoja
Vita Skuja
EM Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļas eksperte

Mārītes Šperbergas foto