Drenāžas nozīme pārtikas ražotnēs

Pēc pasaulē lielākās listeriozes baktēriju izplatīšanās uzsvērta vajadzība optimizēt higiēnas apstākļus Eiropas pārtikas un dzērienu ražotnēs, lai samazinātu līdzīgu epidēmiju risku nākotnē. 

Mazināt vairošanās iespējas

Gan starptautiska līmeņa dzērienu ražotāji, gan maltīšu sagatavotāji pārtikas veikalos bieži vien aizmirst par ļoti svarīgu jomu, kurai ir būtiska nozīme ražošanas higiēnā, proti, drenāžu. Daudzi neatkarīgi pētījumi liecina, ka drenāžā ir iespējama būtiska baktēriju skaita klātbūtne. 70% pozitīvo listeriozes izraisītāja testu nāk no drenāžas, tāpēc ir kritiski svarīgi, lai drenāžas sistēma būtu izveidota tā, ka baktēriju vairošanās iespējas samazinātu līdz minimumam. 

Baktēriju attīstībai ir nepieciešams ūdens, tāpēc drenāžas sistēmā vai uz rūpnīcas grīdas esošais ūdens rada potenciālo pārtikas piesārņojuma risku. Baktērijas spēj pārvietoties pa drenāžas sistēmu, piesārņojot dažādas pārtikas ražošanas rūpnīcas zonas. Šā iemesla dēļ jebkuram pārtikas un dzērienu ražotājam par prioritāti ir jāizvirza higiēniskas drenāžas izveide, lai novērstu baktēriju epidēmijas. 

Drenāža pārtikas un dzērienu uzņēmumos

Drenāža ir jāprojektē un jāizstrādā atbilstīgi labākajiem higiēnas prakses principiem, kā arī saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem par būvniecības risinājumu veiktspēju un specifikācijām. Ir svarīgi, lai pārtikas un dzērienu ražotāji piekoptu uz pierādījumiem balstītu pieeju drenāžas sistēmu izvēlē. Drenāžas produktu sērijā jābūt īstenotiem EHEDGlabās projektēšanas prakses principiem. 

EHEDG(Eiropas Higiēnas inženierzinātņu un dizaina grupa) ir globāla bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir uzlabot higiēnas inženierzinātnes un dizaina standartus visās pārtikas ražošanas jomās. Organizācija apvieno iekārtu ražotājus, pētniecības institūtus, akadēmiskās iestādes un pārtikas ražotājus šā mērķa izpildei un ir galvenais neatkarīgās informācijas avots daudzos jautājumos. 

Pārtikas un dzērienu ražotājiem drenāžas sistēmu projektēšanā un izbūvē jāapņemas ievērot uz pierādījumiem balstītu pieeju. Viens no pasaules vadošajiem higiēniskas drenāžas risinājumu ražotājiem pasūtīja divus būtiski svarīgus izpētes un attīstības projektus, lai palīdzētu klientiem paaugstināt higiēnas līmeni to drenāžas sistēmās...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" oktobra numurā.

Žurnālu "Būvinženieris" varat abonēt www.buvinzenieriem.lv vai Latvijas pasta nodaļās, savukārt žurnālu iegādāties varat Preses servisa tirdzniecības vietās: http://www3.presesserviss.lv/buvinzenieris/

 

Nils Idžons, ACO Nordic projektu vadītājs

Foto: no ACO Nordic arhīva