Divarpus gados BVKB kopumā pārbaudījis 3157 publiskās ēkas

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk tekstā – BVKB) šajā pusgadā kopumā veicis 417 publisko ēku ekspluatācijas kontroles, kas ir par 4% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā. No tām 78% jeb 325 gadījumos pārbaudes bijušas pirmreizējas, kurās secināts, ka 56% gadījumu jāveic pasākumi drošības uzlabošanai un pārkāpumu novēršanai, savukārt 23 ēkas pilnībā vai daļēji jāslēdz. Divarpus gadu laikā BVKB kopumā pārbaudījis 3157 publiskas ēkas.

“Šinī pusgadā pirmreizējās pārbaudēs īpašu uzmanību pievērsām objektiem reģionos, kā arī  izglītības iestādēm, kas veido 69% jeb 223 pārbaudītās ēkas. Secināts, ka teicamā vai labā stāvoklī ir 38% izglītības iestāžu. Ja pērn kopumā 62% gadījumu nepilnības tika konstatētas ēku mehāniskajā stiprībā un stabilitātē, tad šajā pusgadā BVKB būvinspektori 48% gadījumu fiksēja pārkāpumus saistībā ar ēkas ugunsdrošību, 39% ar patvaļīgo būvniecību, bet ar mehānisko stiprību un stabilitāti – 35% gadījumu,” par pārbaužu rezultātiem stāsta BVKB Kontroles departamenta direktors Māris Demme.

Vērtējot šogad pirmreizēji pārbaudīto ēku stāvokli visā valstī, drošāko ēku lielākais īpatsvars jeb 54% bijis Kurzemē, bet 16% bīstamo ēku – Vidzemē. Atsaucīgākie problēmu risināšanā bijuši privāto ēku īpašnieki, kuri konstatētos pārkāpumus un ātri atrisināmās problēmas novērsuši uzreiz pēc atzinuma saņemšanas. Īpašniekiem reaģējot uz BVKB norādēm un novēršot konstatētās bīstamības vai neatbilstības, administratīvā lietvedība tika izbeigta 50 gadījumos, nodrošinot, ka ēka ir droša ekspluatācijā. Ar pārbaudīto ēku drošuma vērtējumu var iepazīties ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvajā kartē

Koncentrējot pārbaudes publiskajās ēkās atbilstoši potenciālo riska grupu raksturojumam – reģions, ēkas vecums un lietošanas veids –, pieaug arī atkārtoto pārbaužu skaits, kas veido 22% jeb 92 objektu pārbaudes. Dodoties uz objektiem atkārtoti, tiek kontrolēts, vai ēku īpašnieki pēc BVKB konstatēto pārkāpumu fiksēšanas pilda uzdotos pienākumus. Tāpat BVKB apseko arī ēkas, ja par tām saņemtas sūdzības, kamdēļ to pārbaude bijusi nepieciešama steidzami. Ārpuskārtas pārbaužu skaits šajā pusgadā veido 10% jeb 41 objekta pārbaudi. 

Pirmajā pusgadā BVKB veicis 378 būvdarbu kontroles, kas ir par 116% jeb 203 kontrolēm vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Tā kā ievērojami palielinājies kopējais būvdarbu kontroles objektu skaits, BVKB regulārās pārbaudes veic, izvērtējot iespējamos drošības riskus objektā. Savukārt ekspluatācijā šogad pieņemti 42 objekti, no kuriem septiņas ir jaunbūves un 35 objektu pārbūves. Ar būvdarbu kontroles rezultātiem var iepazīties būvdarbu kontroles interaktīvajā kartē.

Šī gada laikā, kopš Būvniecības informācija sistēma (BIS) uzturēšana ir nodota BVKB pārziņā, BVKB veicis nozīmīgas darbības sistēmas darbības uzlabošanā un attīstībā. Izveidojot Būvkomersantu klasifikācijas moduli, pirmajā pusgadā klasificēti 1559 būvkomersanti.

Viena no BVKB šī gada prioritātēm ir būvniecības dalībnieku informēšana, lai panāktu vienotu izpratni un operatīvi veiktu darbības drošības uzlabošanai. Šī gada 15.jūnijā BVKB kopā ar nozares organizācijām un citām valsts uzraugošajām iestādēm parakstīja Sadarbības memorandu, lai iedzīvinātu “Konsultē vispirms” principu. Kopumā BVKB šogad organizējis 11 informatīvos pasākumus, tai skaitā Būvniecības nedēļas četras tematiskās konferences, piecus informatīvos seminārus par aktuālām būvniecības tēmām, kā arī divas būvvalžu sanāksmes par nozares aktualitātēm.